Ministarstvo zdravstva
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo zdravstva

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0034

Jedinstvena oznaka subjekta:

0034

Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo zdravstva

OIB subjekta NIPP-a:

88362248492

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ksaver 200a, 10000 Zagreb,
tel: 01 4607 622,
fax: 01 4607 631,
Valerija Golub,
Uprava za sanitarnu inspekciju
valerija.golub@miz.hr,
tel: 01 469 8327

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 09/17, 112/18),
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16, 114/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo zdravstva središnje je tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva. Ministarstvo zdravstva radi na poboljšanju, promicanju i zaštiti zdravlja hrvatskih građana, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
- zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe,
- korištenje zdravstvenih potencijala,
- izgradnju i investiranje u zdravstvu,
- osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse,
- organiziranje državnih i drugih stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalis­tičko usavršavanje, priznavanje naziva primarijusa,
- dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama - referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar,
- upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora,
- zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom,
- registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda,
- sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova,
- pro­izvodnju, promet i potrošnju opojnih droga,
- sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici itd.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0301 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a