Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0301

Jedinstvena oznaka izvora:

0301

Naziv izvora prostornih podataka:

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE

Sažetak izvora:

Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke.

Karta buke je prikaz postojećih i predviđenih razina imisija buke na mjestima unutar promatranog područja. Najčešći podaci koje karta buke sadrži jesu prekoračenje propisanih dopuštenih vrijednosti, procijenjeni broj ljudi izloženih pojedinim razinama buke te procijenjeni broj stanova, škola, bolnica izloženih određenim vrijednostima indikatora buke u promatranom području.

Na strateškim kartama buke su prikazane razine buke u skladu s harmoniziranim indikatorima buke (Lden, Lday, Levening, Lnight) preko ukupnog broja stanovnika i/ili stanova izloženih buci određene razine.

Karte buke izrađuju se pomoću računalnih metoda proračuna emisije i buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru. Izvori buke koji se uzimaju u obzir pri izradi strateških karata buke su buka zračnog prometa, buka cestovnog prometa, buka željezničkog prometa te buka industrijskih postrojenja. Buka svake vrste izvora obrađuje se zasebno, te se dobiveni rezultati zbrajaju i objedinjuju u kartu ukupnih razina buke promatranog područja.

Stoga, strateška karta buke predstavlja koristan instrument u upravljanju bukom okoliša, omogućava izradu akcijskih planova za snižavanje razina buke od postojećih izvora, omogućava učinkovitije prostorno planiranje, planiranje zaštite postojećih prostora od izvora buke te provedbu akustičkog planiranja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=7 , http://buka-portal.azo.hr/ , http://buka.azo.hr/ , http://servisi.azo.hr/zdravlje/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/inspire/geos2/hh/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0034 - Ministarstvo zdravstva

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0304 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmoniziran

0481 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b4e6404b-7405-437c-9aef-473167e56d6f

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u nadležnost Ministarstva zdravstva.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a