Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0113

Jedinstvena oznaka izvora:

0113

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS

Sažetak izvora:

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

1514 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5ccd8c9d-b3a4-4ff6-969a-e85a2e06fb9b

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a