VTS Hrvatska
Prijava
Korisnik: Public

VTS Hrvatska

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1335

Jedinstvena oznaka izvora:

1335

Naziv izvora prostornih podataka:

VTS Hrvatska

Sažetak izvora:

VTS Hrvatska je služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivim gospodarskim pojasom Republike Hrvatske .
Uspostavlja prometno-plovidbeni tijek u kojem svi sudionici pomorskog prometa ostvaruju postavljene ciljeve uz zadovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te poštivanje propisa koji se odnose na plovidbu.

VTS područje Republike Hrvatske je podjeljeno na više VTS sektora koji obavljaju poslove
sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra RH u području svoje nadležnosti.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://geoadriatic.hhi.hr; https://dservices8.arcgis.com/tDYJmhP975urQUZt/arcgis/services/VTS_WFS/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0012 - Hrvatski hidrografski institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez ograničenja uz navođenje izvora.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-06-2022

Upareni izvor:

1336 VTS Hrvatska - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ad27cd4a-29f2-4d8e-acb1-f4746a05bf7c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a