Osjetljiva područja
Prijava
Korisnik: Public

Osjetljiva područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0159

Jedinstvena oznaka izvora:

0159

Naziv izvora prostornih podataka:

Osjetljiva područja

Sažetak izvora:

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela predmetnog osjetljivog područja potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva dušika i fosfora u vodna tijela, a prema potrebi, smanjuje se i unos drugih onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na kakvoću vodnog okoliša.


Svako osjetljivo područje ima pripadajući sliv. Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na predmetno osjetljivo područje. Vodno područje rijeke Dunav u Hrvatskoj identificirano je kao sliv osjetljivog područja koje se nalazi izvan teritorija RH. Pripadajuće osjetljivo područje je područje delte Dunava pri utoku u Crno more.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/zakoni-propisi-zastita-voda-vodnog-okolisa; https://servisi.voda.hr/public_ows/wms?; https://servisi.voda.hr/am4/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; https://servisi.voda.hr/am4/wfs?service=wfs&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

0230 Osjetljiva područja - WMS

1070 Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WMS - INSPIRE

1071 Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WFS - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/868715ee-84d5-4a68-ae07-e27452b655aa

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a