Osjetljiva područja - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Osjetljiva područja - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0230

Jedinstvena oznaka izvora:

0230

Naziv izvora prostornih podataka:

Osjetljiva područja - WMS

Sažetak izvora:

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela predmetnog osjetljivog područja potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva dušika i fosfora u vodna tijela, a prema potrebi, smanjuje se i unos drugih onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na kakvoću vodnog okoliša.
Svako osjetljivo područje ima pripadajući sliv. Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na predmetno osjetljivo područje. Vodno područje rijeke Dunav u Hrvatskoj identificirano je kao sliv osjetljivog područja koje se nalazi izvan teritorija RH. Pripadajuće osjetljivo područje je područje delte Dunava pri utoku u Crno more.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).
Prostorna usluga pregleda (WMS servis) osjetljivih područja prikazuje dva sloja: sloj slivova osjetljivih područja (zeleno šrafirano) i sloj osjetljivih područja (zelena ispuna-eutrofno područje, ljubičasta ispuna-područje namijenjeno zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, narančasta ispuna-zaštićeno područje prirode).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.voda.hr/public_ows/wms?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Prikazane geografske informacije, podaci i servisi informativne su prirode te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe i ne mogu služiti kao javna isprava.Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Ukoliko se podaci žele koristiti za druge svrhe osim navedene potrebno je, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-04-2017

Upareni izvor:

0159 Osjetljiva područja

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d65b030f-d778-48ad-9201-6fd33e6161d8

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a