Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava
Prijava
Korisnik: Public

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0173

Jedinstvena oznaka izvora:

0173

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana ona područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Tako su u područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava uključena sva područja za koje je prethodnom procjenom ocijenjen vrlo veliki, veliki i umjereni prethodni rizik od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja Državne geodetske uprave kao najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://korp.voda.hr/; https://servisi.voda.hr/public_ows/wms?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama. Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava dio su Prethodne procjene rizika od poplava izrađene na temelju odredbi Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i pripadajućih podzakonskih akata i nisu prilagođena ostalim potrebama. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

0216 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4296fb6d-6fde-4a54-b993-857240e1e83b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a