Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0216

Jedinstvena oznaka izvora:

0216

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana su ona područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Tako su u područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava uključena sva područja za koje je prethodnom procjenom ocijenjen vrlo veliki, veliki i umjereni prethodni rizik od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja Državne geodetske uprave kao najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.voda.hr/public_ows/wms?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava dio su prethodne procjene rizika od poplava izrađene na temelju odredbi Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09). Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Ukoliko se podaci žele koristiti za druge svrhe osim navedene potrebno je kontaktirati službenike za informiranje Hrvatskih voda putem mrežne stranice Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-11-2016

Upareni izvor:

0173 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b41125cf-bcfc-4e94-85fe-6e76cf62fad6

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a