Emisije iz nepokretnih izvora - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0319

Jedinstvena oznaka izvora:

0319

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora - WFS

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1522 Emisije iz nepokretnih izvora

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ac726e28-b34c-4e81-bab3-a7b80d009076

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a