Biogeografske regije - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Biogeografske regije - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0327

Jedinstvena oznaka izvora:

0327

Naziv izvora prostornih podataka:

Biogeografske regije - WMS

Sažetak izvora:

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3.

Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/ , http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 17 Biogeografske regije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1509 Biogeografske regije

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/974c7a38-5da2-4c92-8114-9729c40e532d

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a