Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0521

Jedinstvena oznaka izvora:

0521

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora

Sažetak izvora:

Sustav prostorno planske dokumentacije Općine Ravna Gora sadrži : Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

http://www.ravnagora.hr/list/1054/procisceni-tekst-odredbi-za-provedbu-prostornog-plana-uredenja-opcine-ravna-gora-nakon-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0052 - Općina Ravna Gora

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ravna Gora

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-07-2020

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a