Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0540

Jedinstvena oznaka izvora:

0540

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Baška dio je općeg društvenog plana na temelju kojeg se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s gospodarskim razvojem, socijalnom politikom i budućim korištenjem zemljišta. Isti regulira prostorno uređenje cjelokupnog prostora Općine Baška, odnosno određuje osnovne namjene prostora - prostor za gradnju, neizgrađene površine, površine za komunalnu i prometnu infrastrukturu i objekte, te druge površine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, doc, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0089 - Općina Baška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Baška

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0755 WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a