Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0541

Jedinstvena oznaka izvora:

0541

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja Općine Baška (od UPU-1 do UPU-10, UPU groblja Sv. Ivan i DPU groblja Batomalj) propisuju uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata te obvezno sadrže detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu, prikaz građevnih čestica namjenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenje građevina.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, doc, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0089 - Općina Baška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Baška

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0755 WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a