Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0582

Jedinstvena oznaka izvora:

0582

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Raba je temeljni dokument kojim se utvrđuju uvjeti za uređenje područja Grada Raba, njegovo svrhovito korištenje, oblikovanje i određivanje namjene prostora/površine, urbanu preobrazbu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.rab.hr/, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0115 - Grad Rab

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Rab

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a