Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=659

Jedinstvena oznaka izvora:

0653

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Lumbarda obuhvaća područje OPćine Lumbarda te se primjenjuje unutar zakonski utvrđenih granica JLS. Plan utvrđuje uvjete za dugoročno uređenje područja JLS, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te posebno zaštitu kulturnih dobara, vrijednih dijelova prirode i krajobraza.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.lumbarda.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0173 - Općina Lumbarda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Lumbarda

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena: