Općina Lumbarda
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lumbarda

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0173

Jedinstvena oznaka subjekta:

0173

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lumbarda

OIB subjekta NIPP-a:

08108782395

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lumbarda 493
20263 Lumbarda
opcina.lumbarda1@du.t-com.hr
tel: 020/712-042
fax: 042/712-042
www.lumbarda.hr

Maja Skokandić Nobilo
maja.nobilo@gmail.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lumbarda je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina Lumbarda je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0653 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda
1384 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda -WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a