Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0685

Jedinstvena oznaka izvora:

0685

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Bakra (u nastavku teksta: Prostorni plan) utvrđuje svrhovito korištenje, namjenu i oblikovanje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, zaštitu osobito vrijednih dijelova prirode, te zaštitu graditeljske baštine na području Grada Bakra.

Granice obuhvata Prostornog plana su granice područja Grada Bakra određene Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Statistička naselja u sustavu Grada su: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0195 - Grad Bakar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bakar- područje cijelog obuhvata Bakra sukladno PPUG-u

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2020

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d61a8738-6fb0-490d-b0ec-46b8b75e72b8

Napomena:

U tijeku je izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra- Odluka o izradi V. ID PPUG Bakar (link: https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml)
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a