Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0686

Jedinstvena oznaka izvora:

0686

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar

Sažetak izvora:

Planom su obuhvaćena sljedeća područja: Industrijska zona Kukuljanovo, UPU-26 dio naselja Plase, UPU 5 zona poslovne namjene Lunga- Hreljin, naselja Praputnjak i naselje Bakar (UPU-1)
Planom se donose pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Plana, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0195 - Grad Bakar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Industrijska zona Kukuljanovo, naselje Bakar (UPU-1), UPU - 26 dijela naselja Plase - NA 9 1, UPU 5 zona poslovne namjene Lunga- Hreljin, Naselje Praputnjak

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-08-2020

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d79b55be-6abe-48af-b575-17baeeb34b73

Napomena:

U izradi su dva UPU-a; Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija) i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3 (plato bivše Koksare)
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a