Općina Bilje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bilje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0256

Jedinstvena oznaka subjekta:

0256

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bilje

OIB subjekta NIPP-a:

23962939458

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Zvonimira 1b,
31327 Bilje,
bilje@bilje.hr,
031/751-400,
https://bilje.hr/

Svjetlana Virovkić,
031/751-407,
svjetlana.virovkic@bilje.hr,
Igor Gamoš,
031/751-400,
igor.gamos@bilje.hrOsnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bilje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Bilje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0912 - Prostorni plan uređenja Općine Bilje
0913 - Urbanistički plan uređenja naselja Bilje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a