Ministarstvo poljoprivrede
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo poljoprivrede

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0037

Jedinstvena oznaka subjekta:

0037

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede

OIB subjekta NIPP-a:

76767369197

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a,
10000 Zagreb,
Ante Vujević
tel.: 01/6443-195,
e-mail: ante.vujevic@mps.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/2014, 130/17), članak 6.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva je državno tijelo koje uređuje teme vezane za ribolov, akvakulturu i uređenje tržišta za navedeno na osnovu propisa i zakona.
Ministarstvo poljoprivrede- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0150 - Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona
0209 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika
0258 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WMS
0259 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a