Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0232

Jedinstvena oznaka izvora:

0232

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.

Sažetak izvora:

Uprava šuma podružnica je organizacijski dio poduzeća Hrvatske šume d.o.o. Uprave šuma su upisane u sudske registre kao podružnice Društva. Podružnice nisu pravne osobe.
Upravom šuma rukovodi voditelj uprave šuma kao radnik s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a za svoj rad i za rad uprave šuma kojom rukovodi odgovara Upravi Društva. U upravama šuma se organiziraju stručne službe (deset), šumarije i radne jedinice.
Sloj prikazuje granice područja nadležnosti pojedinih uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. za državne šume.
Podaci o položaju uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.hrsume.hr; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?layers=usp; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wfs?layers=usp

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija .

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-09-2017

Upareni izvor:

0233 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. - WMS

0241 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5bdfe7e3-d20b-41df-980d-23c5aaced2e4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a