Područja šumarija HŠ d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Područja šumarija HŠ d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0234

Jedinstvena oznaka izvora:

0234

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja šumarija HŠ d.o.o.

Sažetak izvora:

Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama. Ona je organizacijski dio Uprave šuma podružnice i djeluje pod njenim nadzorom.
Šumarijom upravlja upravitelj, koji je odgovoran za zaposlenike, poslove i imovinu.
Sloj prikazuje granice područja nadležnosti pojedinih šumarija za državne šume.
Posredno se može identificirati nadležnost Uprave šuma podružnice.
Podaci o položaju šumarija prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.hrsume.hr; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wfs?layers=sum; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?layers=sum

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija .

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-09-2017

Upareni izvor:

0235 Područja šumarija HŠ d.o.o. - WMS

0242 Područja šumarija HŠ d.o.o. - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/74efcaad-ec1d-4401-8bfe-a86023a03fcd

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a