Područja gospodarskih jedinica za državne šume
Prijava
Korisnik: Public

Područja gospodarskih jedinica za državne šume

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0236

Jedinstvena oznaka izvora:

0236

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja gospodarskih jedinica za državne šume

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan.
Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.
Sloj prikazuje granice područja gospodarskih jedinica u kojima se nalaze državne šume.
Posredno se može identificirati nadležnost Šumarije odnosno nadležnost Uprave šuma podružnica.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.hrsume.hr; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wfs?layers=gj ; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?layers=gj

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija .

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-09-2017

Upareni izvor:

0237 Područja gospodarskih jedinica za državne šume - WMS

0243 Područja gospodarskih jedinica za državne šume - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7b9855ed-3439-4c32-908a-9f907b8d238c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a