Odjel - trajna podjela državnih šuma
Prijava
Korisnik: Public

Odjel - trajna podjela državnih šuma

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0238

Jedinstvena oznaka izvora:

0238

Naziv izvora prostornih podataka:

Odjel - trajna podjela državnih šuma

Sažetak izvora:

Odjel je trajna osnovna jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta u okviru pojedine gospodarske jedinice.
Odjeli se ustanovljuju radi lakšega gospodarenja, nadzora i orijentacije na terenu. Odjeli u gospodarskoj jedinici označuju se brojevima, u pravilu neprekidno od sjevera prema jugu i od zapada prema istoku.
Postojeće granice odjela mogu se mijenjati samo kad se, prilikom obnove ili revizije šumskogospodarskih planova, ustanove veća površinska odstupanja uslijed pripajanja ili izdvajanja šumskih površina u gospodarskoj jedinici.
Odjeli se označuju brojevima a gospodarska podjela na terenu je označena oznakama na stablima, stupovima, kamenju i dr.
Oznake pripadnosti gospodarskoj jedinici (šifra GJ) i prvoj godini važenja uređajnog elaborata su javni podaci. Podatak prikazuje površine šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodare HŠ d.o.o.
U obzir treba uzeti da se pojedine površine nalaze na katastarskim česticama u suposjedništvu gdje nije bila moguća identifikacija razgraničenja vlasništva te su u tom slučaju prikazane ukupne površine katastarskih čestica.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.hrsume.hr; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wfs?layers=odj ; http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?layers=odj

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija .

Datum uključivanja izvora u NIPP:

25-09-2017

Upareni izvor:

0239 Odjel - trajna podjela državnih šuma - WMS

0244 Odjel - trajna podjela državnih šuma - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e384a2ec-294d-4e7e-a112-14b3d866b347

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a