Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vinkovci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0059

Jedinstvena oznaka subjekta:

0059

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vinkovci

OIB subjekta NIPP-a:

67648791479

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica bana Jelačića 1
32100 Vinkovci
www.grad-vinkovci.hr

Mandica Sanković
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ulica Kralja Zvonimira 1
32100 Vinkovci
mandica.sankovic@gmail.com
032/493-314
032/493-312
098/972-4054

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Vinkovci je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Grad Vinkovci je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0917 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci
0918 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci
0920 - Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima
1476 - Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

02-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a