Registar subjekata NIPP-a jQuery UI Datepicker - Default functionality
Prijava
Korisnik: Public

Registar subjekata NIPP-a

ID:

Sadržaj:

Pregled osnovnih podataka o subjektima NIPP-a

Ukupan br. važećih subjekata:

273

Grafički prikaz:

Preuzimanje i pregled popisa subjekata NIPP-a

Pretraživanje registra subjekata NIPP-a


Subjekti NIPP-a

Jedinstvena oznaka subjekta Naziv Status
0001 Državna geodetska uprava PDFPrintSubjekti Važeći
0004 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0005 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture PDFPrintSubjekti Važeći
0006 Državni zavod za statistiku PDFPrintSubjekti Važeći
0009 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju PDFPrintSubjekti Važeći
0010 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) PDFPrintSubjekti Važeći
0011 Hrvatski geološki institut PDFPrintSubjekti Važeći
0012 Hrvatski hidrografski institut PDFPrintSubjekti Važeći
0013 Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeći
0014 Grad Knin PDFPrintSubjekti Važeći
0015 Grad Koprivnica PDFPrintSubjekti Važeći
0016 Grad Novska PDFPrintSubjekti Važeći
0017 Grad Rijeka PDFPrintSubjekti Važeći
0018 Grad Split PDFPrintSubjekti Važeći
0019 Grad Umag PDFPrintSubjekti Važeći
0020 Državni hidrometeorološki zavod PDFPrintSubjekti Važeći
0021 Ministarstvo kulture i medija PDFPrintSubjekti Važeći
0022 Hrvatske šume d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0023 Vodovod Novska d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0024 Hrvatske ceste d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0025 HŽ Infrastruktura d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0027 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0028 Hrvatske autoceste d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0030 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0031 Jadranski naftovod dioničko društvo PDFPrintSubjekti Važeći
0032 Plinacro d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0033 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0034 Ministarstvo zdravstva PDFPrintSubjekti Važeći
0035 Podzemno skladište plina d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0037 Ministarstvo poljoprivrede PDFPrintSubjekti Važeći
0038 Hrvatske vode PDFPrintSubjekti Važeći
0039 HP-Hrvatska pošta d.d. PDFPrintSubjekti Važeći
0042 HEP Plin d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0043 HEP-Toplinarstvo d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0046 Ministarstvo unutarnjih poslova PDFPrintSubjekti Važeći
0047 Hrvatska vatrogasna zajednica PDFPrintSubjekti Važeći
0048 Općina Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0050 Općina Antunovac PDFPrintSubjekti Važeći
0051 Općina Šandrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0052 Općina Ravna Gora PDFPrintSubjekti Važeći
0054 Općina Gornji Mihaljevec PDFPrintSubjekti Važeći
0055 Grad Čakovec PDFPrintSubjekti Važeći
0056 Općina Bednja PDFPrintSubjekti Važeći
0057 Grad Ozalj PDFPrintSubjekti Važeći
0058 Općina Darda PDFPrintSubjekti Važeći
0059 Grad Vinkovci PDFPrintSubjekti Važeći
0060 Grad Drniš PDFPrintSubjekti Važeći
0061 Općina Viškovo PDFPrintSubjekti Važeći
0063 Općina Sirač PDFPrintSubjekti Važeći
0064 Općina Karojba PDFPrintSubjekti Važeći
0065 Grad Virovitica PDFPrintSubjekti Važeći
0066 Općina Motovun-Montona PDFPrintSubjekti Važeći
0067 Općina Vela Luka PDFPrintSubjekti Važeći
0068 Općina Podcrkavlje PDFPrintSubjekti Važeći
0069 Općina Hercegovac PDFPrintSubjekti Važeći
0070 Grad Novigrad-Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
0071 Općina Đurmanec PDFPrintSubjekti Važeći
0072 Grad Novi Vinodolski PDFPrintSubjekti Važeći
0073 Općina Muć PDFPrintSubjekti Važeći
0074 Grad Hrvatska Kostajnica PDFPrintSubjekti Važeći
0075 Općina Gornji Kneginec PDFPrintSubjekti Važeći
0076 Općina Beretinec PDFPrintSubjekti Važeći
0077 Općina Murter-Kornati PDFPrintSubjekti Važeći
0078 Općina Gračac PDFPrintSubjekti Važeći
0079 Općina Đelekovec PDFPrintSubjekti Važeći
0080 Općina Brtonigla-Verteneglio PDFPrintSubjekti Važeći
0081 Općina Pokupsko PDFPrintSubjekti Važeći
0082 Općina Ernestinovo PDFPrintSubjekti Važeći
0083 Općina Erdut PDFPrintSubjekti Važeći
0084 Općina Krapinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0085 Općina Lukač PDFPrintSubjekti Važeći
0086 Općina Kukljica PDFPrintSubjekti Važeći
0087 Općina Ferdinandovac PDFPrintSubjekti Važeći
0088 Općina Lastovo PDFPrintSubjekti Važeći
0089 Općina Baška PDFPrintSubjekti Važeći
0090 Općina Sveti Filip i Jakov PDFPrintSubjekti Važeći
0091 Grad Vis PDFPrintSubjekti Važeći
0092 Općina Mače PDFPrintSubjekti Važeći
0093 Općina Trnovec Bartolovečki PDFPrintSubjekti Važeći
0094 Općina Biskupija PDFPrintSubjekti Važeći
0095 Općina Pirovac PDFPrintSubjekti Važeći
0096 Općina Lokvičići PDFPrintSubjekti Važeći
0097 Općina Semeljci PDFPrintSubjekti Važeći
0098 Općina Sali PDFPrintSubjekti Važeći
0099 Općina Sokolovac PDFPrintSubjekti Važeći
0100 Grad Garešnica PDFPrintSubjekti Važeći
0101 Općina Virje PDFPrintSubjekti Važeći
0102 Grad Glina PDFPrintSubjekti Važeći
0103 Grad Pakrac PDFPrintSubjekti Važeći
0104 Općina Bukovlje PDFPrintSubjekti Važeći
0105 Općina Hrvatska Dubica PDFPrintSubjekti Važeći
0106 Općina Šenkovec PDFPrintSubjekti Važeći
0107 Općina Babina Greda PDFPrintSubjekti Važeći
0108 Grad Belišće PDFPrintSubjekti Važeći
0109 Općina Gornja Stubica PDFPrintSubjekti Važeći
0110 Općina Kršan PDFPrintSubjekti Važeći
0111 Grad Jastrebarsko PDFPrintSubjekti Važeći
0112 Općina Lovreć PDFPrintSubjekti Važeći
0113 Općina Ivankovo PDFPrintSubjekti Važeći
0114 Općina Sveti Križ Začretje PDFPrintSubjekti Važeći
0115 Grad Rab PDFPrintSubjekti Važeći
0116 Općina Dvor PDFPrintSubjekti Važeći
0117 Općina Pićan PDFPrintSubjekti Važeći
0118 Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
0119 Općina Farkaševac PDFPrintSubjekti Važeći
0120 Općina Klana PDFPrintSubjekti Važeći
0121 Općina Ljubešćica PDFPrintSubjekti Važeći
0122 Općina Karlobag PDFPrintSubjekti Važeći
0123 Grad Kaštela PDFPrintSubjekti Važeći
0124 Općina Gornja Rijeka PDFPrintSubjekti Važeći
0125 Grad Pregrada PDFPrintSubjekti Važeći
0126 Općina Vrpolje PDFPrintSubjekti Važeći
0127 Općina Veliki Grđevac PDFPrintSubjekti Važeći
0128 Općina Bistra PDFPrintSubjekti Važeći
0129 Grad Slavonski Brod PDFPrintSubjekti Važeći
0130 Grad Varaždinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0131 Grad Donja Stubica PDFPrintSubjekti Važeći
0132 Općina Tribunj PDFPrintSubjekti Važeći
0133 Općina Pisarovina PDFPrintSubjekti Važeći
0134 Općina Donja Dubrava PDFPrintSubjekti Važeći
0135 Općina Veliko Trgovišće PDFPrintSubjekti Važeći
0136 Općina Tovarnik PDFPrintSubjekti Važeći
0137 Općina Viljevo PDFPrintSubjekti Važeći
0138 Općina Kula Norinska PDFPrintSubjekti Važeći
0139 Grad Benkovac PDFPrintSubjekti Važeći
0140 Općina Kapela PDFPrintSubjekti Važeći
0141 Grad Delnice PDFPrintSubjekti Važeći
0142 Općina Končanica PDFPrintSubjekti Važeći
0143 Općina Breznica PDFPrintSubjekti Važeći
0144 Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
0145 Općina Lupoglav PDFPrintSubjekti Važeći
0146 Općina Sračinec PDFPrintSubjekti Važeći
0147 Općina Berek PDFPrintSubjekti Važeći
0148 Općina Vladislavci PDFPrintSubjekti Važeći
0150 Općina Vođinci PDFPrintSubjekti Važeći
0151 Općina Levanjska Varoš PDFPrintSubjekti Važeći
0152 Grad Đurđevac PDFPrintSubjekti Važeći
0153 Općina Lovas PDFPrintSubjekti Važeći
0154 Općina Dubravica PDFPrintSubjekti Važeći
0155 Općina Magadenovac PDFPrintSubjekti Važeći
0156 Općina Molve PDFPrintSubjekti Važeći
0157 Općina Velika Ludina PDFPrintSubjekti Važeći
0158 Općina Kalnik PDFPrintSubjekti Važeći
0159 Općina Lanišće PDFPrintSubjekti Važeći
0160 Općina Desinić PDFPrintSubjekti Važeći
0161 Grad Kutjevo PDFPrintSubjekti Važeći
0162 Grad Nova Gradiška PDFPrintSubjekti Važeći
0163 Općina Gradina PDFPrintSubjekti Važeći
0164 Grad Sveti Ivan Zelina PDFPrintSubjekti Važeći
0165 Općina Legrad PDFPrintSubjekti Važeći
0166 Općina Netretić PDFPrintSubjekti Važeći
0167 Općina Sutivan PDFPrintSubjekti Važeći
0168 Grad Lipik PDFPrintSubjekti Važeći
0169 Općina Radoboj PDFPrintSubjekti Važeći
0170 Općina Zlatar Bistrica PDFPrintSubjekti Važeći
0171 Općina Primorski Dolac PDFPrintSubjekti Važeći
0172 Općina Rakovec PDFPrintSubjekti Važeći
0173 Općina Lumbarda PDFPrintSubjekti Važeći
0174 Općina Kamanje PDFPrintSubjekti Važeći
0175 Grad Trilj PDFPrintSubjekti Važeći
0176 Općina Velika Pisanica PDFPrintSubjekti Važeći
0177 Općina Kneževi Vinogradi PDFPrintSubjekti Važeći
0178 Općina Stari Jankovci PDFPrintSubjekti Važeći
0179 Općina Vojnić PDFPrintSubjekti Važeći
0180 Grad Komiža PDFPrintSubjekti Važeći
0182 Općina Belica PDFPrintSubjekti Važeći
0183 Grad Dugo Selo PDFPrintSubjekti Važeći
0184 Općina Dragalić PDFPrintSubjekti Važeći
0185 Općina Jalžabet PDFPrintSubjekti Važeći
0186 Općina Stara Gradiška PDFPrintSubjekti Važeći
0187 Općina Brckovljani PDFPrintSubjekti Važeći
0188 Općina Marina PDFPrintSubjekti Važeći
0189 Općina Visoko PDFPrintSubjekti Važeći
0190 Općina Slavonski Šamac PDFPrintSubjekti Važeći
0191 Općina Kolan PDFPrintSubjekti Važeći
0192 Općina Petrijevci PDFPrintSubjekti Važeći
0193 Općina Vuka PDFPrintSubjekti Važeći
0194 Općina Stari Mikanovci PDFPrintSubjekti Važeći
0195 Grad Bakar PDFPrintSubjekti Važeći
0196 Grad Obrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0198 Grad Požega PDFPrintSubjekti Važeći
0199 Općina Sopje PDFPrintSubjekti Važeći
0200 Općina Peteranec PDFPrintSubjekti Važeći
0201 Općina Barban PDFPrintSubjekti Važeći
0202 Grad Rovinj-Rovigno PDFPrintSubjekti Važeći
0203 Općina Baška Voda PDFPrintSubjekti Važeći
0204 Općina Brodski Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0205 Općina Nova Bukovica PDFPrintSubjekti Važeći
0206 Grad Slatina PDFPrintSubjekti Važeći
0208 Općina Pribislavec PDFPrintSubjekti Važeći
0210 Općina Pašman PDFPrintSubjekti Važeći
0211 Općina Gradec PDFPrintSubjekti Važeći
0212 Grad Buje - Città di Buie PDFPrintSubjekti Važeći
0213 Općina Jakovlje PDFPrintSubjekti Važeći
0215 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja PDFPrintSubjekti Važeći
0216 Općina Koška PDFPrintSubjekti Važeći
0217 Općina Mali Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
0219 Općina Čađavica PDFPrintSubjekti Važeći
0220 Grad Grubišno Polje PDFPrintSubjekti Važeći
0221 Općina Lipovljani PDFPrintSubjekti Važeći
0222 Općina Strizivojna PDFPrintSubjekti Važeći
0223 Grad Đakovo PDFPrintSubjekti Važeći
0224 Općina Tisno PDFPrintSubjekti Važeći
0225 Grad Vodice PDFPrintSubjekti Važeći
0226 Grad Vukovar PDFPrintSubjekti Važeći
0227 Općina Negoslavci PDFPrintSubjekti Važeći
0228 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine PDFPrintSubjekti Važeći
0230 Općina Polača PDFPrintSubjekti Važeći
0231 Grad Trogir PDFPrintSubjekti Važeći
0232 Općina Zažablje PDFPrintSubjekti Važeći
0233 Općina Vratišinec PDFPrintSubjekti Važeći
0234 Općina Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0235 Grad Varaždin PDFPrintSubjekti Važeći
0236 Općina Punat PDFPrintSubjekti Važeći
0237 Općina Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0238 Grad Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0239 Općina Sveti Juraj na Bregu PDFPrintSubjekti Važeći
0240 Grad Ivanec PDFPrintSubjekti Važeći
0241 Grad Dubrovnik PDFPrintSubjekti Važeći
0242 Općina Petrijanec PDFPrintSubjekti Važeći
0243 Općina Sveti Ilija PDFPrintSubjekti Važeći
0244 Općina Sveta Marija PDFPrintSubjekti Važeći
0245 Općina Brdovec PDFPrintSubjekti Važeći
0246 Grad Zlatar PDFPrintSubjekti Važeći
0247 Grad Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0248 Grad Slunj PDFPrintSubjekti Važeći
0249 Općina Omišalj PDFPrintSubjekti Važeći
0250 Općina Grožnjan - Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0251 Općina Pitomača PDFPrintSubjekti Važeći
0252 Općina Jelenje PDFPrintSubjekti Važeći
0253 Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0254 Grad Korčula PDFPrintSubjekti Važeći
0255 Općina Tinjan PDFPrintSubjekti Važeći
0256 Općina Bilje PDFPrintSubjekti Važeći
0257 Općina Cestica PDFPrintSubjekti Važeći
0258 Zavod za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije PDFPrintSubjekti Važeći
0259 Općina Mikleuš PDFPrintSubjekti Važeći
0260 Općina Fužine PDFPrintSubjekti Važeći
0261 Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega PDFPrintSubjekti Važeći
0262 Općina Čepin PDFPrintSubjekti Važeći
0263 Grad Beli Manastir PDFPrintSubjekti Važeći
0264 Grad Krapina PDFPrintSubjekti Važeći
0265 Općina Malinska - Dubašnica PDFPrintSubjekti Važeći
0266 Grad Šibenik PDFPrintSubjekti Važeći
0267 Grad Gospić PDFPrintSubjekti Važeći
0268 Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0269 Grad Ilok PDFPrintSubjekti Važeći
0270 Općina Maruševec PDFPrintSubjekti Važeći
0271 Grad Supetar PDFPrintSubjekti Važeći
0272 Grad Velika Gorica PDFPrintSubjekti Važeći
0273 Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
0274 Grad Biograd na Moru PDFPrintSubjekti Važeći
0275 Općina Veliki Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
0276 Grad Omiš PDFPrintSubjekti Važeći
0277 Općina Oprtalj - Comune di Portole PDFPrintSubjekti Važeći
0278 Općina Velika Kopanica PDFPrintSubjekti Važeći
0279 Općina Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
0280 Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
0281 Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
0282 Agencija za ugljikovodike PDFPrintSubjekti Važeći
0283 Plovput d.o.o. Split PDFPrintSubjekti Važeći
0284 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije PDFPrintSubjekti Važeći
0285 Općina Podbablje PDFPrintSubjekti Važeći
0286 Grad Makarska PDFPrintSubjekti Važeći
0287 Općina Preko PDFPrintSubjekti Važeći
0288 Općina Poličnik PDFPrintSubjekti Važeći
0289 Grad Crikvenica PDFPrintSubjekti Važeći
0290 Grad Sinj PDFPrintSubjekti Važeći
0291 Grad Vrgorac PDFPrintSubjekti Važeći
0292 Općina Gunja PDFPrintSubjekti Važeći
0293 Hrvatski planinarski savez PDFPrintSubjekti Važeći
0294 Grad Novi Marof PDFPrintSubjekti Važeći
0295 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu PDFPrintSubjekti Važeći