Registar izvora prostornih podataka NIPP-a jQuery UI Datepicker - Default functionality
Prijava
Korisnik: Public

Registar izvora prostornih podataka NIPP-a

ID:

Naziv:

Pregled osnovnih podataka o izvorima prostornih podataka NIPP-a

Ukupan br. važećih izvora:

1425

Grafički prikaz:

Preuzimanje i pregled popisa izvora prostornih podataka NIPP-a


Izvori prostornih podataka

Jedinstvena oznaka izvora Naziv Status
0001 Digitalni katastarski plan PDFPrintSubjekti Važeći
0002 Digitalni model reljefa PDFPrintSubjekti Važeći
0003 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0004 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0005 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 PDFPrintSubjekti Važeći
0006 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0007 Registar geografskih imena PDFPrintSubjekti Važeći
0008 Registar prostornih jedinica PDFPrintSubjekti Važeći
0009 Temeljna topografska baza PDFPrintSubjekti Važeći
0010 Topografska karta u mjerilu 1:25000 PDFPrintSubjekti Važeći
0011 Topografske karte - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0012 Prostorni planovi državne razine PDFPrintSubjekti Važeći
0013 Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača PDFPrintSubjekti Važeći
0014 Joint Operations Graphic - Air PDFPrintSubjekti Važeći
0015 Karta Republike Hrvatske 1:500000 (RH500) PDFPrintSubjekti Važeći
0016 Karta Republike Hrvatske 1:1000000 (RH1000) PDFPrintSubjekti Važeći
0017 Auto-karta Republike Hrvatske 1:1000000 (AK1000) PDFPrintSubjekti Važeći
0018 ADRIA GIS baza podataka PDFPrintSubjekti Važeći
0019 Automatska identifikacija brodova u pomorskom prometu PDFPrintSubjekti Važeći
0020 Upisnik koncesija na pomorskom dobru za koncesije koje daje Vlada RH PDFPrintSubjekti Važeći
0021 Evidencija granica pomorskog dobra PDFPrintSubjekti Važeći
0023 Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.) PDFPrintSubjekti Važeći
0024 Statistika robne razmjene s inozemstvom Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0025 Strukturne poslovne statistike PDFPrintSubjekti Važeći
0026 Ekonomski računi u poljoprivredi PDFPrintSubjekti Važeći
0027 Biljna proizvodnja PDFPrintSubjekti Važeći
0028 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. PDFPrintSubjekti Važeći
0030 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0031 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0032 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0034 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0036 Registar onečišćavanja okoliša - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0043 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0044 ARKOD PDFPrintSubjekti Važeći
0045 Geografski sustav popisa odašiljača PDFPrintSubjekti Važeći
0046 Geološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0047 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0048 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000 PDFPrintSubjekti Važeći
0049 Hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0050 Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0051 Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0052 Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0053 Katastar mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeći
0054 Karta potencijalnost mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:100000 i M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeći
0055 Geokemijska karta tala PDFPrintSubjekti Važeći
0056 Geokemijska karta sljevova R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0057 Geokemijska karta urbanih područja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0058 Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0059 Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) PDFPrintSubjekti Važeći
0066 Digitalni ortofoto Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0067 Topografska osnova Grada Zagreba 2012 PDFPrintSubjekti Važeći
0068 Stvarno korištenje zemljišta Grada Zagreba 2011 i Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 PDFPrintSubjekti Važeći
0069 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0070 Digitalna ortofoto podloga 2012 - WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0071 Digitalni model reljefa - WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0072 Digitalni model površine - WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0073 Katastar infrastrukture Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0074 Katastar zelenila Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0078 Popis i pregled nerazvrstanih cesta na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeći
0080 Katastar vodova Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0081 Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0082 Izvješće o kakvoći zraka od 2007.g. do 2011.g. Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0083 Strateška karta buke Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0084 Evidencija ulica i trgova Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeći
0085 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeći
0090 Digitalne klimatološke karte PDFPrintSubjekti Važeći
0091 Karte analiza i prognoza vremenskih stanja i pojava PDFPrintSubjekti Važeći
0093 Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0094 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeći
0095 Popis i pregled vodovoda i kanalizacije na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeći
0096 Baza podataka javnih cesta Republike Hrvatske INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0097 Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0098 Registar geografskih imena - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0099 Registar geografskih imena - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0100 Registar geografskih imena - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0101 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0102 Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0103 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0104 Zaštićena područja Republike Hrvatske - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0105 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0106 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0107 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0108 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0113 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0114 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0115 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0116 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj – WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0117 Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima PDFPrintSubjekti Važeći
0118 Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0119 Obilježja krajobraza PDFPrintSubjekti Važeći
0120 Ekološki značajne površine (EZP) PDFPrintSubjekti Važeći
0121 Vinogorja PDFPrintSubjekti Važeći
0122 Travnjaci velike prirodne vrijednosti PDFPrintSubjekti Važeći
0124 Minski sumnjiva područja(MSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0125 Operator distribucijskog sustava električne energije Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0126 Baza cestovnih podataka Hrvatskih autocesta PDFPrintSubjekti Važeći
0128 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) PDFPrintSubjekti Važeći
0129 Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa PDFPrintSubjekti Važeći
0130 Plinacro - plinski transportni sustav PDFPrintSubjekti Važeći
0131 Enroute chart ICAO - Lower Airspace; Rutna karta ICAO - Donji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeći
0132 Enroute chart ICAO - Upper Airspace; Rutna karta ICAO - Gornji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeći
0134 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Okoli“ PDFPrintSubjekti Važeći
0137 Vatrogasne organizacije RH PDFPrintSubjekti Važeći
0150 Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona PDFPrintSubjekti Važeći
0151 NIPP Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0152 Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100) PDFPrintSubjekti Važeći
0153 Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200) PDFPrintSubjekti Važeći
0154 Vodna područja PDFPrintSubjekti Važeći
0155 Područja podslivova PDFPrintSubjekti Važeći
0156 Područja malih slivova i područja sektora PDFPrintSubjekti Važeći
0157 Branjena područja PDFPrintSubjekti Važeći
0158 Praćenje stanja voda (monitoring) PDFPrintSubjekti Važeći
0159 Osjetljiva područja PDFPrintSubjekti Važeći
0160 Ranjiva područja PDFPrintSubjekti Važeći
0161 Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba PDFPrintSubjekti Važeći
0162 Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša PDFPrintSubjekti Važeći
0163 Uslužna područja PDFPrintSubjekti Važeći
0164 Površinska vodna tijela PDFPrintSubjekti Važeći
0165 Katastar podzemnih vodnih tijela PDFPrintSubjekti Važeći
0166 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda PDFPrintSubjekti Važeći
0167 Katastar vodnog dobra PDFPrintSubjekti Važeći
0168 Katastar vodnih građevina PDFPrintSubjekti Važeći
0169 Registar vodoopskrbnih područja PDFPrintSubjekti Važeći
0170 Registar korištenja voda PDFPrintSubjekti Važeći
0171 Registar aglomeracija PDFPrintSubjekti Važeći
0172 Katastar emisija u vode PDFPrintSubjekti Važeći
0173 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0174 Karte opasnosti od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0175 Karte rizika od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0176 Popis (mreža) poštanskih ureda PDFPrintSubjekti Važeći
0177 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_poplave 2014. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0178 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0179 Topografska karta u mjerilu 1:25000 - HTRS96/TM PDFPrintSubjekti Važeći
0180 Podjele na listove PDFPrintSubjekti Važeći
0181 Zaštićeni obalni pojas PDFPrintSubjekti Važeći
0182 Demografska statistika PDFPrintSubjekti Važeći
0183 Prostorno planska dokumentacija PDFPrintSubjekti Važeći
0184 Katastar zelenila - WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0185 WMS - Prostorni planovi državne razine PDFPrintSubjekti Važeći
0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0188 WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeći
0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0193 WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0206 Low Flying Chart – Croatia PDFPrintSubjekti Važeći
0207 Geografski sustav popisa odašiljača - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0208 Geografski sustav popisa odašiljača - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0209 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika PDFPrintSubjekti Važeći
0210 Državna mreža referentnih GNSS stanica PDFPrintSubjekti Važeći
0211 Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS PDFPrintSubjekti Važeći
0212 Stalne točke geodetske osnove PDFPrintSubjekti Važeći
0213 Geodetski snimci plinovoda PDFPrintSubjekti Važeći
0214 Shematske karte plinovoda na TK100 PDFPrintSubjekti Važeći
0215 Distribucijski sustav toplinske energije PDFPrintSubjekti Važeći
0216 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0217 Karte opasnosti od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0218 Generalni urbanistički plan Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0220 GUP Grada Zagreba i GUP Sesveta – WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0219 Generalni urbanistički plan Sesveta PDFPrintSubjekti Važeći
0221 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0222 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0223 Karte rizika od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0224 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0225 Stvarno korištenje zemljišta Grada Zagreba 2011 i Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0226 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci - WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0227 Topografska osnova Grada Zagreba 2012 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0228 Strateška karta buke Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0229 Strateška karta buke Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0230 Osjetljiva područja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0231 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0232 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0234 Područja šumarija HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0236 Područja gospodarskih jedinica za državne šume PDFPrintSubjekti Važeći
0238 Odjel - trajna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeći
0246 Građevinska područja PDFPrintSubjekti Važeći
0248 Građevinska područja - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0249 Registar geografskih imena - ATOM INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0250 Katastarske čestice i katastarske općine PDFPrintSubjekti Važeći
0251 Katastarske čestice i katastarske općine - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0253 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0254 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0255 Registar onečišćavanja okoliša - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0256 Registar onečišćavanja okoliša - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0257 Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0258 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0259 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0263 Obrazovanje u osnovnim školama PDFPrintSubjekti Važeći
0264 Obrazovanje u srednjim školama PDFPrintSubjekti Važeći
0265 Predškolski odgoj i obrazovanje PDFPrintSubjekti Važeći
0266 Prodajni kapaciteti u trgovini na malo PDFPrintSubjekti Važeći
0267 Statistika poslovne demografije PDFPrintSubjekti Važeći
0268 Registar poslovnih subjekata PDFPrintSubjekti Važeći
0269 Osobna potrošnja i pokazatelji siromaštva PDFPrintSubjekti Važeći
0270 Završene zgrade i stanovi PDFPrintSubjekti Važeći
0271 Zaposlenost i plaće PDFPrintSubjekti Važeći
0272 Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda PDFPrintSubjekti Važeći
0273 Bruto domaći proizvod PDFPrintSubjekti Važeći
0274 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0275 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0276 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility PDFPrintSubjekti Važeći
0277 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0278 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0279 Upravljačke zone u zaštićenim područjima PDFPrintSubjekti Važeći
0282 Međunarodna proglašenja PDFPrintSubjekti Važeći
0285 Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima PDFPrintSubjekti Važeći
0288 Flora Croatica Database PDFPrintSubjekti Važeći
0291 Saproksilni kornjaši PDFPrintSubjekti Važeći
0292 Saproksilni kornjaši - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0293 Saproksilni kornjaši - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0294 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0295 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0296 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0297 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0298 Gospodarenje otpadom PDFPrintSubjekti Važeći
0301 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0302 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0303 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0304 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0305 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima PDFPrintSubjekti Važeći
0308 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0309 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0310 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0311 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura PDFPrintSubjekti Važeći
0314 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti PDFPrintSubjekti Važeći
0317 Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0318 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0319 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0320 Emisije hlapivih organskih spojeva PDFPrintSubjekti Važeći
0321 Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0322 Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0323 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka PDFPrintSubjekti Važeći
0325 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0326 Biogeografske regije - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0327 Biogeografske regije - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0328 Biogeografske regije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0329 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0330 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0331 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0332 HR Slojevi - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0333 HR Slojevi - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0334 HR Slojevi - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0335 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0338 Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima PDFPrintSubjekti Važeći
0341 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0344 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
0345 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0346 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0347 Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0350 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša PDFPrintSubjekti Važeći
0356 Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 PDFPrintSubjekti Važeći
0359 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0362 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) PDFPrintSubjekti Važeći
0363 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) PDFPrintSubjekti Važeći
0364 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG) PDFPrintSubjekti Važeći
0365 Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe (IPG) PDFPrintSubjekti Važeći
0366 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0367 Registar istražnih prostora za podzemna skladišta prirodnog plina (IPPSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0368 Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0369 Vodna tijela podzemnih voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0370 Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0371 Gospodarska podjela državnih šuma – WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0372 Gospodarska podjela državnih šuma – WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0373 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0374 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0375 Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima PDFPrintSubjekti Važeći
0378 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0379 Digitalna ortofoto podloga 2018 ‐ WMS Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0380 3D model Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0381 Mreža javnih i društvenih sadržaja Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0382 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure PDFPrintSubjekti Važeći
0384 ENVI Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0385 ARKOD - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0386 ARKOD - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0387 ARKOD - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0388 Smještajni kapaciteti u turizmu PDFPrintSubjekti Važeći
0389 ARKOD - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0390 DZS Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0393 Okolišno osjetljivi trajni travnjaci PDFPrintSubjekti Važeći
0394 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2011. PDFPrintSubjekti Važeći
0395 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2012. PDFPrintSubjekti Važeći
0396 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2013. PDFPrintSubjekti Važeći
0397 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2014. PDFPrintSubjekti Važeći
0398 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2015. PDFPrintSubjekti Važeći
0399 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2016. PDFPrintSubjekti Važeći
0400 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2017. PDFPrintSubjekti Važeći
0401 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2018. PDFPrintSubjekti Važeći
0402 Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0403 Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0404 Digitalni model reljefa DMR - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0405 Topografske karte - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0406 Topografske karte - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0407 Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0408 Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0409 Topografske karte - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0410 Topografske karte - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0411 ARKOD - HOLDING PDFPrintSubjekti Važeći
0412 ARKOD - SITE PDFPrintSubjekti Važeći
0413 Registar prostornih jedinica - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0414 Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0417 Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0431 Digitalni ortofoto 2011 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0420 Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0421 Digitalni ortofoto 2011 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0422 Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0423 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0424 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0425 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0426 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0427 Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0428 Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0429 Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0430 Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0419 Digitalni ortofoto 2018 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0432 Digitalni ortofoto 2018 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0433 Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0434 Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0435 Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0436 Topografska osnova Grada Zagreba 2018 PDFPrintSubjekti Važeći
0437 Digitalni model reljefa Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0438 Digitalni model površina Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0439 Topografska osnova Grada Zagreba 2018 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0442 DGU usluga preuzimanja - ATOM INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0446 Upravne jedinice PDFPrintSubjekti Važeći
0447 Adrese PDFPrintSubjekti Važeći
0452 Upravne jedinice – WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0453 Upravne jedinice - WFS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0454 Adrese – WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0455 Adrese - WFS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0456 Digitalni ortofoto 1968 PDFPrintSubjekti Važeći
0448 Hidrografija PDFPrintSubjekti Važeći
0449 Visine PDFPrintSubjekti Važeći
0457 Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) - WMS – (Primar) PDFPrintSubjekti Važeći
0458 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0459 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. - ATOM PDFPrintSubjekti Važeći
0460 Plinacro - Optičko - komunikacijski sustav PDFPrintSubjekti Važeći
0461 Plinacro - plinski transportni sustav - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0462 Plinacro - Optičko - komunikacijski sustav - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0469 Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1 PDFPrintSubjekti Važeći
0472 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N PDFPrintSubjekti Važeći
0473 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0474 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika te odnosa C:N - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0475 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0476 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS - Inspire harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0477 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0478 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0479 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility PDFPrintSubjekti Važeći
0480 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure PDFPrintSubjekti Važeći
0481 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0482 Registar onečišćavanja okoliša - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0483 HR Slojevi - WMS - Inspire harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0484 HR Slojevi - WFS - Inspire harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0485 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0486 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0487 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2019. PDFPrintSubjekti Važeći
0488 WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0489 Digitalni ortofoto 2017/18 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0490 Digitalni ortofoto 2017/18 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0491 Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0492 Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0493 Dolasci i noćenja turista PDFPrintSubjekti Važeći
0494 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2019. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0495 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0496 Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0497 Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0498 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0499 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0500 Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0501 Digitalni ortofoto 2019 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0502 Digitalni ortofoto 2019 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0503 Digitalni ortofoto 2019 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0504 Digitalni ortofoto 2019 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0505 Digitalni ortofoto 2019 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0506 Nerazvrstane ceste Općine Šandrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0507 Javne zelene površine Općine Šandrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0508 Javna parkirališta Općine Šandrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0509 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0510 Nerazvrstane ceste Općine Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0511 Javna rasvjeta Općine Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0512 Poljoprivredno zemljište Općine Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0513 Registar nekretnina Općine Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0514 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bednja PDFPrintSubjekti Važeći
0515 Nerazvrstane ceste Općine Bednja PDFPrintSubjekti Važeći
0516 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina PDFPrintSubjekti Važeći
0517 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0518 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0519 Prostorni plan uređenja općine - Općina Darda PDFPrintSubjekti Važeći
0520 Prostorni plan uređenja općine - Općina Đurmanec PDFPrintSubjekti Važeći
0521 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora PDFPrintSubjekti Važeći
0522 Nerazvrstane ceste Općine Ravna Gora PDFPrintSubjekti Važeći
0523 Joint Operations Graphic, Series 1501 – Air, II. Izdanje PDFPrintSubjekti Važeći
0524 Joint Operations Graphic, Series 1501 –Ground, I. Izdanje PDFPrintSubjekti Važeći
0525 Vojna zrakoplovna karta Republike Hrvatske Low Flying Chart - Croatia, II. Izdanje PDFPrintSubjekti Važeći
0526 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka PDFPrintSubjekti Važeći
0527 Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka PDFPrintSubjekti Važeći
0528 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bizovac PDFPrintSubjekti Važeći
0529 Prostorni plan uređenja općine - Općina Beretinec PDFPrintSubjekti Važeći
0530 Prostorni plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica PDFPrintSubjekti Važeći
0531 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica PDFPrintSubjekti Važeći
0532 Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta Grada Hrvatske Kostajnice PDFPrintSubjekti Važeći
0533 Evidencija komunalne infrastrukture - Grad Hrvatska Kostajnica PDFPrintSubjekti Važeći
0534 Detaljni plan uređenja općine - Općina Gračac PDFPrintSubjekti Važeći
0535 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gračac PDFPrintSubjekti Važeći
0536 Nerazvrstane ceste Općine Gračac PDFPrintSubjekti Važeći
0537 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo PDFPrintSubjekti Važeći
0538 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Mihaljevec PDFPrintSubjekti Važeći
0539 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Kneginec PDFPrintSubjekti Važeći
0540 Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška PDFPrintSubjekti Važeći
0541 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška PDFPrintSubjekti Važeći
0542 Registar nerazvrstanih cesta Općine Baška PDFPrintSubjekti Važeći
0543 Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut PDFPrintSubjekti Važeći
0545 Nerazvrstane ceste Općine Erdut PDFPrintSubjekti Važeći
0546 Javna rasvjeta Općine Erdut PDFPrintSubjekti Važeći
0547 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica PDFPrintSubjekti Važeći
0548 Odvoz otpada Općine Erdut PDFPrintSubjekti Važeći
0549 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ferdinandovac PDFPrintSubjekti Važeći
0550 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Filip i Jakov PDFPrintSubjekti Važeći
0551 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis PDFPrintSubjekti Važeći
0552 Evidencija komunalne infrastrukture - Grad Vis PDFPrintSubjekti Važeći
0553 Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac PDFPrintSubjekti Važeći
0554 Prostorni plan uređenja općine - Općina Mače PDFPrintSubjekti Važeći
0555 Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki PDFPrintSubjekti Važeći
0556 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki PDFPrintSubjekti Važeći
0557 Prostorni plan uređenja općine - Općina Biskupija PDFPrintSubjekti Važeći
0558 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac PDFPrintSubjekti Važeći
0559 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lokvičići PDFPrintSubjekti Važeći
0560 Prostorni plan uređenja općine - Općina Semeljci PDFPrintSubjekti Važeći
0561 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali PDFPrintSubjekti Važeći
0562 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sokolovac PDFPrintSubjekti Važeći
0563 Prostorni plan uređenja grada - Grad Garešnica PDFPrintSubjekti Važeći
0564 Prostorni plan uređenja općine - Općina Virje PDFPrintSubjekti Važeći
0565 Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac PDFPrintSubjekti Važeći
0566 Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš PDFPrintSubjekti Važeći
0567 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš PDFPrintSubjekti Važeći
0568 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bukovlje PDFPrintSubjekti Važeći
0569 Prostorni plan uređenja općine - Općina Hrvatska Dubica PDFPrintSubjekti Važeći
0570 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan PDFPrintSubjekti Važeći
0571 Urbanistički planovi uređenja (UPU) općine - Općina Kršan PDFPrintSubjekti Važeći
0572 Detaljni planovi uređenja (DPU) općine - Općina Kršan PDFPrintSubjekti Važeći
0573 Registar nerazvrstanih cesta općine - Općina Kršan PDFPrintSubjekti Važeći
0574 Prostorni plan uređenja općine - Općina Šenkovec PDFPrintSubjekti Važeći
0575 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Šenkovec PDFPrintSubjekti Važeći
0576 Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko PDFPrintSubjekti Važeći
0577 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovreć PDFPrintSubjekti Važeći
0578 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lastovo PDFPrintSubjekti Važeći
0579 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pokupsko PDFPrintSubjekti Važeći
0580 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo PDFPrintSubjekti Važeći
0581 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sirač PDFPrintSubjekti Važeći
0582 Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab PDFPrintSubjekti Važeći
0583 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dvor PDFPrintSubjekti Važeći
0584 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan PDFPrintSubjekti Važeći
0585 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan PDFPrintSubjekti Važeći
0586 Evidencija komunalne infrastrukture Općina Pićan PDFPrintSubjekti Važeći
0587 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
0588 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Poznanovec - Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
0589 Nerazvrstane ceste Općine Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
0590 Prostorni plan uređenja općine - Općina Farkaševac PDFPrintSubjekti Važeći
0591 Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana PDFPrintSubjekti Važeći
0592 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ljubešćica PDFPrintSubjekti Važeći
0593 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornja Rijeka PDFPrintSubjekti Važeći
0594 Prostorni plan uređenja grada - Grad Pregrada PDFPrintSubjekti Važeći
0595 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vrpolje PDFPrintSubjekti Važeći
0596 Nerazvrstane ceste Općine Vrpolje PDFPrintSubjekti Važeći
0597 Prostorni plan uređenja općine - Općina Karlobag PDFPrintSubjekti Važeći
0598 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Grđevac PDFPrintSubjekti Važeći
0599 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bistra PDFPrintSubjekti Važeći
0600 Nerazvrstane ceste Općine Bistra PDFPrintSubjekti Važeći
0601 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod PDFPrintSubjekti Važeći
0602 Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod PDFPrintSubjekti Važeći
0603 Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0604 Nerazvrstane ceste Grada Varaždinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0605 Prostorni plan uređenja općine - Općina Antunovac PDFPrintSubjekti Važeći
0606 Prostorni plan uređenja grada - Grad Donja Stubica PDFPrintSubjekti Važeći
0607 Prostorni plan uređenja općine - Općina Muć PDFPrintSubjekti Važeći
0608 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tribunj PDFPrintSubjekti Važeći
0609 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pisarovina PDFPrintSubjekti Važeći
0610 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pisarovina PDFPrintSubjekti Važeći
0611 Prostorni plan uređenja općine - Općina Donja Dubrava PDFPrintSubjekti Važeći
0612 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliko Trgovišće PDFPrintSubjekti Važeći
0613 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tovarnik PDFPrintSubjekti Važeći
0614 Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo PDFPrintSubjekti Važeći
0615 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kula Norinska PDFPrintSubjekti Važeći
0616 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela PDFPrintSubjekti Važeći
0617 Prostorni plan uređenja grada - Grad Delnice PDFPrintSubjekti Važeći
0618 Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica PDFPrintSubjekti Važeći
0619 Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica PDFPrintSubjekti Važeći
0620 Nerazvrstane ceste Općine Breznica PDFPrintSubjekti Važeći
0621 Prostorni plan uređenja općine - Općina Murter-Kornati PDFPrintSubjekti Važeći
0622 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
0623 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
0624 Detalnji plan uređenja grada - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
0625 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Križ Začretje PDFPrintSubjekti Važeći
0626 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lupoglav PDFPrintSubjekti Važeći
0627 Prostorni plan uređenja općine - Općina Berek PDFPrintSubjekti Važeći
0628 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica PDFPrintSubjekti Važeći
0629 Prostorni plan uređenja općine - Općina Magadenovac PDFPrintSubjekti Važeći
0630 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina PDFPrintSubjekti Važeći
0631 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kalnik PDFPrintSubjekti Važeći
0632 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lanišće PDFPrintSubjekti Važeći
0633 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutjevo PDFPrintSubjekti Važeći
0634 Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška PDFPrintSubjekti Važeći
0635 Nerazvrstane ceste Grada Nova Gradiška PDFPrintSubjekti Važeći
0636 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lovas PDFPrintSubjekti Važeći
0637 Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveti Ivan Zelina PDFPrintSubjekti Važeći
0638 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vladislavci PDFPrintSubjekti Važeći
0639 Prostorni plan uređenja grada - Grad Čakovec PDFPrintSubjekti Važeći
0640 Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad PDFPrintSubjekti Važeći
0641 Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić PDFPrintSubjekti Važeći
0642 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sutivan PDFPrintSubjekti Važeći
0643 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vođinci PDFPrintSubjekti Važeći
0644 Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik PDFPrintSubjekti Važeći
0645 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Lipik PDFPrintSubjekti Važeći
0646 Prostorni plan uređenja općine - Općina Radoboj PDFPrintSubjekti Važeći
0647 Prostorni plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica PDFPrintSubjekti Važeći
0648 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica PDFPrintSubjekti Važeći
0649 Nerazvrstane ceste Općine Zlatar Bistrica PDFPrintSubjekti Važeći
0650 Prostorni plan uređenja općine - Općina Primorski Dolac PDFPrintSubjekti Važeći
0651 Prostorni plan uređenja općine - Općina Rakovec PDFPrintSubjekti Važeći
0652 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Rakovec PDFPrintSubjekti Važeći
0653 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda PDFPrintSubjekti Važeći
0654 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kamanje PDFPrintSubjekti Važeći
0655 Prostorni plan uređenja grada - Grad Trilj PDFPrintSubjekti Važeći
0656 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Pisanica PDFPrintSubjekti Važeći
0657 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kneževi Vinogradi PDFPrintSubjekti Važeći
0658 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Jankovci PDFPrintSubjekti Važeći
0659 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vojnić PDFPrintSubjekti Važeći
0660 Prostorni plan uređenja grada - Grad Komiža PDFPrintSubjekti Važeći
0661 Prostorni plan uređenja općine - Općina Belica PDFPrintSubjekti Važeći
0662 Prostorni plan uređenja grada - Grad Đurđevac PDFPrintSubjekti Važeći
0663 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Đurđevac PDFPrintSubjekti Važeći
0664 Nerazvrstane ceste Grada Đurđevca PDFPrintSubjekti Važeći
0665 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dragalić PDFPrintSubjekti Važeći
0666 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet PDFPrintSubjekti Važeći
0667 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stara Gradiška PDFPrintSubjekti Važeći
0668 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brckovljani PDFPrintSubjekti Važeći
0669 Prostorni plan uređenja grada - Grad Koprivnica PDFPrintSubjekti Važeći
0670 Generalni urbanistički plan grada - Grad Koprivnica PDFPrintSubjekti Važeći
0671 Detaljni - urbanistički planovi uređenja grada - Grad Koprivnica PDFPrintSubjekti Važeći
0672 Prostorni plan uređenja općine - Općina Marina PDFPrintSubjekti Važeći
0673 Prostorni plan uređenja općine - Općina Visoko PDFPrintSubjekti Važeći
0674 Prostorni plan uređenja općine - Općina Slavonski Šamac PDFPrintSubjekti Važeći
0675 Prostorni plan uređenja općine - Općina Desinić PDFPrintSubjekti Važeći
0676 Nerazvrstane ceste Općine Desinić PDFPrintSubjekti Važeći
0677 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kolan PDFPrintSubjekti Važeći
0678 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec PDFPrintSubjekti Važeći
0679 Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijevci PDFPrintSubjekti Važeći
0680 Nerazvrstane ceste Općine Petrijevci PDFPrintSubjekti Važeći
0681 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka PDFPrintSubjekti Važeći
0682 Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski PDFPrintSubjekti Važeći
0683 Registar nerazvrstanih cesta Grada Novi Vinodolski PDFPrintSubjekti Važeći
0684 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stari Mikanovci PDFPrintSubjekti Važeći
0685 Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar PDFPrintSubjekti Važeći
0686 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar PDFPrintSubjekti Važeći
0687 Nerazvrstane ceste Grada Bakra PDFPrintSubjekti Važeći
0688 Prostorni plan uređenja grada - Grad Obrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0689 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje PDFPrintSubjekti Važeći
0690 Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće PDFPrintSubjekti Važeći
0691 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Belišće PDFPrintSubjekti Važeći
0692 Detaljni plan uređenja grada - Grad Belišće PDFPrintSubjekti Važeći
0693 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač PDFPrintSubjekti Važeći
0694 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ozalj PDFPrintSubjekti Važeći
0695 Prostorni plan uređenja općine - Općina Babina Greda PDFPrintSubjekti Važeći
0696 Nerazvrstane ceste Općine Karojba PDFPrintSubjekti Važeći
0697 Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno PDFPrintSubjekti Važeći
0698 Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška Voda PDFPrintSubjekti Važeći
0699 Prostorni plan uređenja općine - Općina Đelekovec PDFPrintSubjekti Važeći
0700 Nerazvrstane ceste Općine Murter-Kornati PDFPrintSubjekti Važeći
0701 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brodski Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0702 Nerazvrstane ceste Općine Brodski Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0703 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slatina PDFPrintSubjekti Važeći
0704 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pribislavec PDFPrintSubjekti Važeći
0705 Prostorni plan uređenja općine - Općina Nova Bukovica PDFPrintSubjekti Važeći
0706 Komunalna infrastruktura Općine Nova Bukovica PDFPrintSubjekti Važeći
0707 Nerazvrstane ceste Općine Pribislavec PDFPrintSubjekti Važeći
0709 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požega PDFPrintSubjekti Važeći
0710 Registar komunalne infrastrukture Grada Požega PDFPrintSubjekti Važeći
0711 Prostorni planovi uređenja grada - Grad Požega PDFPrintSubjekti Važeći
0712 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pašman PDFPrintSubjekti Važeći
0713 Prostorni plan uređenja Općine - Općina Gradec PDFPrintSubjekti Važeći
0714 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gradina PDFPrintSubjekti Važeći
0715 Registar komunalne infrastrukture Općine Gradina PDFPrintSubjekti Važeći
0718 Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica PDFPrintSubjekti Važeći
0719 Registar komunalne infrastrukture Općine Čađavica PDFPrintSubjekti Važeći
0720 Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje PDFPrintSubjekti Važeći
0721 Nerazvrstane ceste Grada Grubišnog Polja PDFPrintSubjekti Važeći
0722 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lipovljani PDFPrintSubjekti Važeći
0723 Prostorni plan uređenja grada - Grad Dugo Selo PDFPrintSubjekti Važeći
0724 Prostorni plan uređenja općine - Općina Barban PDFPrintSubjekti Važeći
0725 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Barban PDFPrintSubjekti Važeći
0726 Nerazvrstane ceste Općine Barban PDFPrintSubjekti Važeći
0727 Prostorni plan uređenja općine - Općina Koška PDFPrintSubjekti Važeći
0728 Evidencija komunalne infrastrukture Općine Koška PDFPrintSubjekti Važeći
0729 Prostorni plan uređenja općine - Općina Strizivojna PDFPrintSubjekti Važeći
0730 Prostorni plan uređenja grada - Grad Đakovo PDFPrintSubjekti Važeći
0731 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Đakovo PDFPrintSubjekti Važeći
0732 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tisno PDFPrintSubjekti Važeći
0733 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Tisno PDFPrintSubjekti Važeći
0734 Evidencija komunalne infrastrukture Općine Tisno PDFPrintSubjekti Važeći
0735 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vodice PDFPrintSubjekti Važeći
0736 Nerazvrstane ceste Grada Vodice PDFPrintSubjekti Važeći
0737 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Vodice PDFPrintSubjekti Važeći
0739 Javna rasvjeta na području Grada Vodica PDFPrintSubjekti Važeći
0740 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar PDFPrintSubjekti Važeći
0741 Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar PDFPrintSubjekti Važeći
0742 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar PDFPrintSubjekti Važeći
0744 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar PDFPrintSubjekti Važeći
0746 Prostorni plan uređenja općine - Općina Negoslavci PDFPrintSubjekti Važeći
0747 Prostorni plan uređenja općine - Općina Polača PDFPrintSubjekti Važeći
0748 Prostorni plan uređenja općine - Općina Peteranec PDFPrintSubjekti Važeći
0749 Prostorni plan uređenja - Općina Mali Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
0750 Evidencija nerazvrstanih cesta - Općina Mali Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
0751 Registar komunalne infrastrukture - Općina Mali Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
0752 Prostorni plan uređenja općine - Općina Zažablje PDFPrintSubjekti Važeći
0753 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vratišinec PDFPrintSubjekti Važeći
0754 Nerazvrstane ceste Općine Vratišinec PDFPrintSubjekti Važeći
0755 WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije PDFPrintSubjekti Važeći
0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K) PDFPrintSubjekti Važeći
0757 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M) PDFPrintSubjekti Važeći
0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V) PDFPrintSubjekti Važeći
0759 Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin PDFPrintSubjekti Važeći
0760 Generalni urbanistički plan Grada Varaždina PDFPrintSubjekti Važeći
0761 Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina PDFPrintSubjekti Važeći
0762 Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela Grada Varaždina PDFPrintSubjekti Važeći
0763 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio PDFPrintSubjekti Važeći
0764 Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra Grada Varaždina PDFPrintSubjekti Važeći
0765 Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja PDFPrintSubjekti Važeći
0766 Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin PDFPrintSubjekti Važeći
0767 Nerazvrstane ceste na području Grada Varaždina PDFPrintSubjekti Važeći
0768 Prostorni planovi uređenja općine - Općina Punat PDFPrintSubjekti Važeći
0769 Registar nerazvrstanih cesta Općine Punat PDFPrintSubjekti Važeći
0770 Evidencija komunalne infrastrukture Općine Punat PDFPrintSubjekti Važeći
0771 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0772 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Općina Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
0773 Prostorni plan uređenja grada - Grad Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0774 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0775 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0776 Nerazvrstane ceste Grada Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0777 Parkirališta Grada Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0778 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila Grada Valpovo PDFPrintSubjekti Važeći
0779 Javne zelene površine Grada Valpova PDFPrintSubjekti Važeći
0780 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0781 Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0782 Katastar javne rasvjete Općine Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0783 Katastar vodovodne infrastrukture Općine Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0784 Evidencija zelenih otoka Općina Lasinja PDFPrintSubjekti Važeći
0785 Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Raba PDFPrintSubjekti Važeći
0786 Jedinstvena baza podataka o javnim parkiralištima na području Grada Raba PDFPrintSubjekti Važeći
0787 Jedinstvena baza podataka o javno zelenim površinama na području Grada Raba PDFPrintSubjekti Važeći
0788 Jedinstvena baza podataka o javnoj rasvjeti na području Grada Raba PDFPrintSubjekti Važeći
0789 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec PDFPrintSubjekti Važeći
0790 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ivanec PDFPrintSubjekti Važeći
0791 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec PDFPrintSubjekti Važeći
0792 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0793 Katastar javne rasvjete Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0794 Evidencija parkova Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0795 Evidencija travnjaka Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0796 Evidencija građevina i uređaja javne namjene Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0797 Evidencija javnih pješačkih površina Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0798 Evidencija groblja Grada Ivanca PDFPrintSubjekti Važeći
0799 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Juraj na Bregu PDFPrintSubjekti Važeći
0800 Registar nerazvrstanih cesta Općine Sveti Juraj na Bregu PDFPrintSubjekti Važeći
0801 Registar nerazvrstanih cesta Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0802 Javna parkirališa Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0803 Pješačke i biciklističke staze Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0804 Javne zelene površine Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0805 Javna rasvjeta Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0806 Građevine i uređaji javne namjene Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0807 Groblja Grada Belišća PDFPrintSubjekti Važeći
0808 Prostorni plan uređenja grada - Grad Glina PDFPrintSubjekti Važeći
0809 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Glina PDFPrintSubjekti Važeći
0810 Nerazvrstane ceste Grada Gline PDFPrintSubjekti Važeći
0811 Javne zelene površine Grada Gline PDFPrintSubjekti Važeći
0812 Javna rasvjeta Grada Glina PDFPrintSubjekti Važeći
0813 Građevine i uređaji javne namjene Grada Gline PDFPrintSubjekti Važeći
0814 Groblja Grada Gline PDFPrintSubjekti Važeći
0817 Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0818 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Krapinske Toplice PDFPrintSubjekti Važeći
0819 Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijanec PDFPrintSubjekti Važeći
0820 Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica PDFPrintSubjekti Važeći
0821 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica PDFPrintSubjekti Važeći
0822 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica PDFPrintSubjekti Važeći
0823 Registar komunalne infrastrukture Grada Virovitice PDFPrintSubjekti Važeći
0824 Registar zelenih otoka Grada Virovitice PDFPrintSubjekti Važeći
0825 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Ilija PDFPrintSubjekti Važeći
0826 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kaštela PDFPrintSubjekti Važeći
0827 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kaštela PDFPrintSubjekti Važeći
0828 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Kaštela PDFPrintSubjekti Važeći
0829 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Kaštela PDFPrintSubjekti Važeći
0830 Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik PDFPrintSubjekti Važeći
0831 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Dubrovnik PDFPrintSubjekti Važeći
0832 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik PDFPrintSubjekti Važeći
0833 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik PDFPrintSubjekti Važeći
0834 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brdovec PDFPrintSubjekti Važeći
0835 Prostorni plan uređenja grada - Grad Zlatar PDFPrintSubjekti Važeći
0836 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Ravna Gora PDFPrintSubjekti Važeći
0837 Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0838 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0839 Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0840 Javna rasvjeta Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0841 Hortikultura Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0842 Nerazvrstane ceste Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0843 Komunalna oprema Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0844 Parkirališta Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0845 Pješačke i biciklističke staze Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0846 Poljoprivredna zemljišta Grada Sveta Nedelja PDFPrintSubjekti Važeći
0847 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republika Hrvatske na području Općine Končanica PDFPrintSubjekti Važeći
0848 Registar imovine Općine Končanica PDFPrintSubjekti Važeći
0849 Nerazvrstane ceste Općine Končanica PDFPrintSubjekti Važeći
0850 Prostorni plan uređenja općine - Općina Podcrkavlje PDFPrintSubjekti Važeći
0851 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Podcrkavlje PDFPrintSubjekti Važeći
0852 Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta Općine Podcrkavlje PDFPrintSubjekti Važeći
0853 Registar komunalne infrastrukture - groblja Općine Podcrkavlje PDFPrintSubjekti Važeći
0854 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slunj PDFPrintSubjekti Važeći
0855 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Slunj PDFPrintSubjekti Važeći
0856 Prostorni plan uređenja općine - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0857 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0858 Registar komunalne infrastrukture - Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0859 Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališa - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0860 Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0861 Registar komunalne infrastrukture - građevine i uređaji javne namjene - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0862 Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0863 Registar komunalne infrastrukture - groblja i krematoriji na grobljima - Općina Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0864 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan-Grisignana PDFPrintSubjekti Važeći
0865 Prostorni plan uređenja općine - Općina Šandrovac PDFPrintSubjekti Važeći
0866 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Darda PDFPrintSubjekti Važeći
0867 Detaljni plan uređenja općine - Općina Darda PDFPrintSubjekti Važeći
0868 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Garešnica PDFPrintSubjekti Važeći
0869 Detaljni plan uređenja grada - Grad Garešnica PDFPrintSubjekti Važeći
0870 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bukovlje PDFPrintSubjekti Važeći
0871 Detaljni plan uređenja općine - Općina Bukovlje PDFPrintSubjekti Važeći
0872 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor PDFPrintSubjekti Važeći
0873 Detaljni plan uređenja općine - Općina Dvor PDFPrintSubjekti Važeći
0874 Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie PDFPrintSubjekti Važeći
0875 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio PDFPrintSubjekti Važeći
0876 Prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0877 Prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0878 Prostorni planovi - Grad Zagreb županija PDFPrintSubjekti Važeći
0879 Prostorni planovi - Istarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0880 Prostorni planovi - Karlovačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0881 Prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0882 Prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0883 Prostorni planovi - Ličko-senjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0884 Prostorni planovi - Međimurska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0885 Prostorni planovi - Osječko-baranjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0886 Prostorni planovi - Požeško-slavonska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0887 Prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0888 Prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0889 Prostorni planovi - Šibensko-kninska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0890 Prostorni planovi - Varaždinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0891 Prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0892 Prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0893 Prostorni planovi - Zadarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0894 Prostorni planovi - Zagrebačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0895 Prostorni planovi - Brodsko-posavska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0896 Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0897 Prostorni plan uređenja grada - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0898 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0899 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0900 Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališta - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0901 Registar komunalne infrastrukture - pješačke i biciklističke staze - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0902 Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Grad Zabok PDFPrintSubjekti Važeći
0903 Prostorni plan uređenja općine - Općina Levanjska Varoš PDFPrintSubjekti Važeći
0904 Prostorni plan uređenja grada - Grad Korčula PDFPrintSubjekti Važeći
0906 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula PDFPrintSubjekti Važeći
0908 Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama - Grad Korčula PDFPrintSubjekti Važeći
0909 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tinjan PDFPrintSubjekti Važeći
0910 Prostorni plan uređenja grada - Grad Benkovac PDFPrintSubjekti Važeći
0911 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Benkovac PDFPrintSubjekti Važeći
0912 Prostorni plan uređenja Općine Bilje PDFPrintSubjekti Važeći
0913 Urbanistički plan uređenja naselja Bilje PDFPrintSubjekti Važeći
0914 Prostorni plan uređenja općine - Općina Cestica PDFPrintSubjekti Važeći
0915 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica PDFPrintSubjekti Važeći
0916 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Cestica PDFPrintSubjekti Važeći
0917 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci PDFPrintSubjekti Važeći
0918 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci PDFPrintSubjekti Važeći
0920 Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima PDFPrintSubjekti Važeći
0921 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018. PDFPrintSubjekti Važeći
0922 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018. - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0923 Karte opasnosti od poplava 2019. PDFPrintSubjekti Važeći
0924 Karte rizika od poplava 2019. PDFPrintSubjekti Važeći
0925 Karte opasnosti od poplava 2019. - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0926 Karte rizika od poplava 2019.- WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0927 Prostorni plan uređenja Sisačko- moslavačke županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0929 Mreža javnih cesta RH - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0930 Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš PDFPrintSubjekti Važeći
0931 Prostorni plan uređenja općine - Općina Fužine PDFPrintSubjekti Važeći
0932 Nerazvrstane ceste Općine Fužine PDFPrintSubjekti Važeći
0933 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine PDFPrintSubjekti Važeći
0934 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0935 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0936 Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega PDFPrintSubjekti Važeći
0937 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega PDFPrintSubjekti Važeći
0938 Nerazvrstane ceste Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega PDFPrintSubjekti Važeći
0939 Prostorni plan uređenja općine - Općina Čepin PDFPrintSubjekti Važeći
0940 Prostorni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir PDFPrintSubjekti Važeći
0941 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Beli Manastir PDFPrintSubjekti Važeći
0942 Detaljni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir PDFPrintSubjekti Važeći
0943 Nerazvrstane ceste Grada Beli Manastir PDFPrintSubjekti Važeći
0944 Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica PDFPrintSubjekti Važeći
0945 Nerazvrstane ceste Općine Malinska-Dubašnica PDFPrintSubjekti Važeći
0946 Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Malinska-Dubašnica PDFPrintSubjekti Važeći
0947 Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Malinska-Dubašnica PDFPrintSubjekti Važeći
0949 Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina PDFPrintSubjekti Važeći
0950 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Krapina PDFPrintSubjekti Važeći
0951 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Krapina PDFPrintSubjekti Važeći
0952 Male pomorske karte PDFPrintSubjekti Važeći
0953 Lučke kapetanije i ispostave PDFPrintSubjekti Važeći
0954 Katalog pomorskih karata HHI-a PDFPrintSubjekti Važeći
0955 Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) PDFPrintSubjekti Važeći
0956 Prostorni plan uređenja grada - Grad Šibenik PDFPrintSubjekti Važeći
0957 Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika PDFPrintSubjekti Važeći
0958 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik PDFPrintSubjekti Važeći
0959 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik PDFPrintSubjekti Važeći
0960 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Šibenik PDFPrintSubjekti Važeći
0961 Registar komunalne infrastrukture Grada Šibenika PDFPrintSubjekti Važeći
0962 Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska PDFPrintSubjekti Važeći
0963 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Novska PDFPrintSubjekti Važeći
0964 Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0965 Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0966 Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0967 Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0968 Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0969 Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0970 Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0971 Digitalni ortofoto 2020 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0972 Digitalni ortofoto 2020 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0973 Digitalni ortofoto 2020 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0974 Digitalni ortofoto 2020 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0975 Digitalni ortofoto 2020 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0976 Digitalni ortofoto 2019/20 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0977 Digitalni ortofoto 2019/20 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0978 Prostorni plan uređenja grada - Grad Gospić PDFPrintSubjekti Važeći
0979 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Gospić PDFPrintSubjekti Važeći
0980 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Gospić PDFPrintSubjekti Važeći
0981 Nerazvrstane ceste Grada Gospića PDFPrintSubjekti Važeći
0982 Registar komunalne infrastrukture Grada Gospića PDFPrintSubjekti Važeći
0983 Područni uredi civilne zaštite - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0984 Područni uredi civilne zaštite - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0985 Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0986 Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0987 Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0988 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0989 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0990 Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0991 Registar komunalne infrastrukture grada - nerazvrstane ceste - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0992 Registar komunalne infrastrukture grada - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0993 Registar poljoprivrednog i građevinskog zemljišta - Grad Bjelovar PDFPrintSubjekti Važeći
0994 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ilok PDFPrintSubjekti Važeći
0995 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ilok PDFPrintSubjekti Važeći
0996 Registar nerazvrstanih cesta Grada Iloka PDFPrintSubjekti Važeći
0997 Registar komunalne infrastrukture - Grad Ilok PDFPrintSubjekti Važeći
0998 Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Ilok PDFPrintSubjekti Važeći
0999 Nerazvrstane ceste Grada Požega - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1000 Nerazvrstane ceste Grada Požega - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1001 Katalog pomorskih karata HHI-a - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1002 Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1003 Male pomorske karte - WMTS PDFPrintSubjekti Važeći
1004 Lučke kapetanije i ispostave - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1005 Morska područja Jadranskog mora - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1006 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2020. godina PDFPrintSubjekti Važeći
1007 Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec PDFPrintSubjekti Važeći
1008 Nerazvrstane ceste Općine Maruševec PDFPrintSubjekti Važeći
1009 Nerazvrstane ceste Grad Požega - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1010 Područni uredi civilne zaštite - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1011 Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar PDFPrintSubjekti Važeći
1012 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar PDFPrintSubjekti Važeći
1013 Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar PDFPrintSubjekti Važeći
1014 Registar nerazvrstanih cesta Grada Supetra PDFPrintSubjekti Važeći
1015 Registar komunalne infrastrukture Grada Supetra PDFPrintSubjekti Važeći
1016 Prostorni plan uređenja grada - Grad Velika Gorica PDFPrintSubjekti Važeći
1017 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica PDFPrintSubjekti Važeći
1018 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica PDFPrintSubjekti Važeći
1019 Registar nerazvrstanih cesta Grada Velike Gorice PDFPrintSubjekti Važeći
1020 Registar komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice PDFPrintSubjekti Važeći
1021 Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Velika Gorica PDFPrintSubjekti Važeći
1022 Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
1023 Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
1024 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
1025 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
1026 Registar nerazvrstanih cesta Grada Karlovca PDFPrintSubjekti Važeći
1027 Registar komunalne infrastrukture - Grad Karlovac PDFPrintSubjekti Važeći
1028 Morska područja Jadranskog mora - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1029 Morska područja Jadranskog mora - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1030 Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda- ATOM - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1031 Morska područja Jadranskog mora - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1032 Prostorni plan uređenja grada - Grad Šibenik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1033 Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1034 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1035 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1036 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Šibenik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1037 Registar komunalne infrastrukture Grada Šibenika - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1038 Karta podložnosti na klizanja - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
1039 Pedološko bonitetne karte - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
1040 Karta buke - Grad Kutina PDFPrintSubjekti Važeći
1041 Prostorni plan uređenja grada (PPUG) - Grad Biograd na Moru PDFPrintSubjekti Važeći
1042 Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru PDFPrintSubjekti Važeći
1043 Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru PDFPrintSubjekti Važeći
1044 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2020. PDFPrintSubjekti Važeći
1045 Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1046 Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1047 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1048 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1049 Registar nerazvrstanih cesta Grada Karlovca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1050 Registar komunalne infrastrukture - Grad Karlovac - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1051 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec PDFPrintSubjekti Važeći
1052 Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš PDFPrintSubjekti Važeći
1053 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Omiš PDFPrintSubjekti Važeći
1054 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Grada Omiša PDFPrintSubjekti Važeći
1055 Registar komunalne infrastrukture - Grad Omiš PDFPrintSubjekti Važeći
1056 Prostorni plan uređenja općine - Općina Oprtalj PDFPrintSubjekti Važeći
1057 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Oprtalj PDFPrintSubjekti Važeći
1058 Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj PDFPrintSubjekti Važeći
1059 Registar komunalne infrastrukture Općine Oprtalj PDFPrintSubjekti Važeći
1060 Prostorni plan uređenja općine - Općina Motovun-Montona PDFPrintSubjekti Važeći
1061 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona PDFPrintSubjekti Važeći
1062 Nerazvrstane ceste Općine Motovun-Montona PDFPrintSubjekti Važeći
1063 Infrastrukturni pojas HŽ Infrastrukture d.o.o. - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1064 Infrastrukturni pojas HŽ Infrastrukture d.o.o. - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1066 Područja upravljanja - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1067 Područja upravljanja - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1068 Područja upravljanja - Područja podslivova - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1069 Područja upravljanja - Područja podslivova - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1070 Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1071 Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1072 Područja upravljanja - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1073 Područja upravljanja - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1074 Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1075 Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WFS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1076 Registar nerazvrstanih cesta Grada Gospića - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1077 Registar komunalne infrastrukture Grada Gospića - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1078 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ilok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1080 Registar nerazvrstanih cesta Grada Iloka - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1081 Registar komunalne infrastrukture - Grad Ilok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1082 Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Ilok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1083 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornja Stubica PDFPrintSubjekti Važeći
1084 Prostorni plan uređenja grada - Grad Supetar - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1085 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Supetar - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1087 Registar nerazvrstanih cesta Grada Supetra - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1088 Registar komunalne infrastrukture Grada Supetra - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1089 Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1090 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1091 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1092 Registar komunalne infrastrukture Grada Virovitice - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1094 Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve PDFPrintSubjekti Važeći
1095 Nerazvrstane ceste Općine Molve PDFPrintSubjekti Važeći
1096 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveta Marija PDFPrintSubjekti Važeći
1097 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača PDFPrintSubjekti Važeći
1098 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Pitomača PDFPrintSubjekti Važeći
1099 Nerazvrstane ceste Općine Pitomača PDFPrintSubjekti Važeći
1100 Prostorni plan uređenja općine - Općina Oprtalj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1102 Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1103 Registar komunalne infrastrukture Općine Oprtalj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1104 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jakovlje PDFPrintSubjekti Važeći
1105 Prostorni plan uređenja općine - Općina Omišalj PDFPrintSubjekti Važeći
1106 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Omišalj PDFPrintSubjekti Važeći
1107 Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj PDFPrintSubjekti Važeći
1108 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Kopanica PDFPrintSubjekti Važeći
1109 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje PDFPrintSubjekti Važeći
1110 Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje PDFPrintSubjekti Važeći
1111 Nerazvrstane ceste Općine Jelenje PDFPrintSubjekti Važeći
1112 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina PDFPrintSubjekti Važeći
1113 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Slatina PDFPrintSubjekti Važeći
1114 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Dubravica PDFPrintSubjekti Važeći
1115 Registar komunalne infrastrukture - Općina Dubravica PDFPrintSubjekti Važeći
0252 Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1116 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
1117 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
1118 Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
1119 Registar komunalne infrastrukture - groblja Općine Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
1120 Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Ivanska PDFPrintSubjekti Važeći
1121 Urbanistički planovi uređenja općina - Općina Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
1122 Registar komunalne infrastrukture - Općina Stupnik PDFPrintSubjekti Važeći
1123 Zgrade PDFPrintSubjekti Važeći
1124 Pokrov zemljišta PDFPrintSubjekti Važeći
1125 Korištenje zemljišta PDFPrintSubjekti Važeći
1126 Morske regije PDFPrintSubjekti Važeći
1127 Prometne mreže PDFPrintSubjekti Važeći
1128 Sustavi geografskih mreža PDFPrintSubjekti Važeći
1129 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vodice -WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1130 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Vodice - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1131 Nerazvrstane ceste Grada Vodice - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1132 Javna rasvjeta na području Grada Vodica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1133 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Križ Začretje - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1134 Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin PDFPrintSubjekti Važeći
1135 Generalni urbanistički plan grada - Grad Knin PDFPrintSubjekti Važeći
1136 Zgrade - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1137 Zgrade - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1138 Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1139 Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1140 Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1141 Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1142 Morske regije - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1143 Morske regije - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1144 Prometne mreže - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1145 Prometne mreže - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1146 Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1147 Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1148 Visine - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1149 Visine - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1150 Hidrografija - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1151 Hidrografija - WMS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1152 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bedekovčina - Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
1153 Komunalna infrastruktura Općine Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
1154 Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
1155 Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina PDFPrintSubjekti Važeći
1156 Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1157 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Grada Omiša - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1158 Registar komunalne infrastrukture - Grad Omiš - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1159 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000_potres Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeći
1160 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
1161 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
1162 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
1163 Registar nekretnina - Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
1164 Registar poljoprivrednog zemljišta - Grad Vrbovec PDFPrintSubjekti Važeći
1165 Prostorni plan uređenja grada - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1166 Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1167 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1168 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1169 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1170 Registar komunalne infrastrukture - Grad Križevci PDFPrintSubjekti Važeći
1171 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1172 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Stupnik - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1173 Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Lasinja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1174 Katastar javne rasvjete Općine Lasinja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1175 Katastar vodovodne infrastrukture Općine Lasinja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1176 Evidencija zelenih otoka Općina Lasinja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1177 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1178 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1179 Stalne točke geodetske osnove - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1180 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1181 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1182 Registar istražnih prostora ugljikovodika IPU - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1183 Registar istražnih prostora ugljikovodika IPU - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1184 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1185 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1186 Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe IPG - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1187 Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe IPG - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1188 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina EPPSP - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1189 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina EPPSP - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1190 Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1191 Nerazvrstane ceste Grada Grubišnog Polja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1192 Akti za provedbu zahvata u prostoru PDFPrintSubjekti Važeći
1193 Cjenovni blokovi PDFPrintSubjekti Važeći
1194 Plan približnih vrijednosti PDFPrintSubjekti Važeći
1195 Geohazardi PDFPrintSubjekti Važeći
1196 Geohazardi - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1197 Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS INSPIRE (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1198 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1199 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1200 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1201 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1202 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
1203 Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" PDFPrintSubjekti Važeći
1204 Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1205 Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1206 Prostorni plan uređenja grada - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1207 Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1208 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1209 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1210 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1211 Registar komunalne infrastrukture - Grad Križevci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1213 Slojevi iz Prostorno planske dokumentacije na području Sisačko - moslavačke županije PDFPrintSubjekti Važeći
1214 Slojevi iz Prostorno planske dokumentacije na području Sisačko - moslavačke županije - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1215 Adrese - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1216 Upravne jedinice - WMS INSPIRE (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1217 Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1218 Prostorni plan uređenja grada - Grad Velika Gorica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1219 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1220 Registar nerazvrstanih cesta Grada Velike Gorice - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1221 Registar komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1222 Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1223 Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1224 Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1225 Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1226 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1227 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1228 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1229 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1230 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1231 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1232 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1233 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1234 Prostorni plan uređenja grada - Grad Valpovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1235 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1236 Nerazvrstane ceste Grada Valpovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1237 Parkirališta Grada Valpovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1238 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila Grada Valpovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1239 Javne zelene površine Grada Valpova - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1240 Mreža meteoroloških radara - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1241 Mreža meteoroloških radara - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1242 Mreža meteoroloških radara - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1243 Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1244 Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1245 Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1246 Karte područja za koja se izdaju upozorenja na opasne vremenske pojave - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1247 Karte područja za koja se izdaju upozorenja na opasne vremenske pojave - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1248 Karte područja za koja se izdaju upozorenja na opasne vremenske pojave - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1249 Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka PDFPrintSubjekti Važeći
1250 Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka PDFPrintSubjekti Važeći
1251 Urbanistički planovi uređenja Grada Buje-Buie PDFPrintSubjekti Važeći
1252 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grad Buje-Buie PDFPrintSubjekti Važeći
1253 Registar komunalne infrastrukture - Grad Buje-Buie PDFPrintSubjekti Važeći
1254 Javne zelene površine Grada Splita INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1255 Javne zelene površine Grada Splita - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1256 Javne zelene površine Grada Splita - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1257 Javne zelene površine Grada Splita - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1258 Prostorni plan uređenja grada - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1259 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1260 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1261 Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališta - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1262 Registar komunalne infrastrukture - pješačke i biciklističke staze - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1263 Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Grad Zabok - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1264 Prostorni plan uređenja općine - Općina Podcrkavlje - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1265 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Podcrkavlje - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1266 Registar objekata sigurnosti plovidbe PDFPrintSubjekti Važeći
1267 Registar objekata sigurnosti plovidbe - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1268 Registar objekata sigurnosti plovidbe - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1269 Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018. PDFPrintSubjekti Važeći
1270 Registar otoka PDFPrintSubjekti Važeći
1271 Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1272 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grad Buje-Buie - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1273 Registar komunalne infrastrukture - Grad Buje-Buie - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1274 Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1275 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1276 Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1277 Javna rasvjeta Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1278 Hortikultura Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1279 Nerazvrstane ceste Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1280 Komunalna oprema Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1281 Parkirališta Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1282 Pješačke i biciklističke staze Grada Sveta Nedelja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1283 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1284 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1285 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1286 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1287 Katastar javne rasvjete Grada Ivanca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1288 Evidencija parkova Grada Ivanca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1289 Evidencija građevina i uređaja javne namjene Grada Ivanca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1290 Evidencija javnih pješačkih površina Grada Ivanca - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1291 Kulturna dobra Republike Hrvatske - ATOM - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1292 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2021. PDFPrintSubjekti Važeći
1293 Poljoprivredno zemljište na području Grada Kutine u vlasništvu Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
1294 Poslovne zone Grada Kutine PDFPrintSubjekti Važeći
1295 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1296 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1297 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1298 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1299 Biogeografske regije - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1300 Biogeografske regije - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1301 Prostorni plan uređenja Općine Podbablje PDFPrintSubjekti Važeći
1302 Evidencija komunalne infrastrukture Općine Podbablje PDFPrintSubjekti Važeći
1303 Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Podbablje PDFPrintSubjekti Važeći
1304 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka PDFPrintSubjekti Važeći
1305 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1306 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM PDFPrintSubjekti Važeći
1322 Obalna crta PDFPrintSubjekti Važeći
1324 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1325 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1326 Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
1327 Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
1328 Urbanistički planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
1329 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Novigrad - Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
1330 Registar komunalne infrastrukture - Grad Novigrad - Cittanova PDFPrintSubjekti Važeći
1331 Područja nadležnosti lučkih kapetanija PDFPrintSubjekti Važeći
1332 Područja nadležnosti lučkih kapetanija - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1333 Shema odvojenog prometa PDFPrintSubjekti Važeći
1334 Shema odvojenog prometa - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1335 VTS Hrvatska PDFPrintSubjekti Važeći
1336 VTS Hrvatska - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1337 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2021. godina PDFPrintSubjekti Važeći
1338 Obalna crta Dubrovačko - neretvanske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1339 Obalna crta Splitsko - dalmatinske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1340 Obalna crta Šibensko - kninske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1341 Obalna crta Zadarske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1342 Obalna crta Ličko - senjske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1343 Obalna crta Primorsko - goranske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1344 Obalna crta Istarske županije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1345 Digitalni ortofoto 2021. - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)   PDFPrintSubjekti Važeći
1346 Digitalni ortofoto 2021. - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1347 Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)   PDFPrintSubjekti Važeći
1348 Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1349 Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za registrirane korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1350 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
1351 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1352 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1353 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1354 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za registrirane korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1355 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1356 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1357 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1358 Registar nekretnina - Grad Vrbovec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1359 Registar poljoprivrednog zemljišta - Grad Vrbovec - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1360 Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo PDFPrintSubjekti Važeći
1361 Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo PDFPrintSubjekti Važeći
1362 Nerazvrstane ceste na području Grada Svetog Ivana Zeline PDFPrintSubjekti Važeći
1363 Urbanistički plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline PDFPrintSubjekti Važeći
1364 Plinacro - plinski transportni i optičko-komunikacijski sustav - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1365 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020 PDFPrintSubjekti Važeći
1366 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1367 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020 PDFPrintSubjekti Važeći
1368 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1369 Prostorni plan uređenja grada - Grad Makarska PDFPrintSubjekti Važeći
1370 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Makarska PDFPrintSubjekti Važeći
1371 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio PDFPrintSubjekti Važeći
1372 Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio PDFPrintSubjekti Važeći
1373 Prostorni plan uređenja Općine Preko PDFPrintSubjekti Važeći
1374 Nerazvrstane ceste Općine Preko PDFPrintSubjekti Važeći
1375 Popis stanovništva 2011. (muškarci, žene i dobne skupine) - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1376 Smještajni objekti u turizmu - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1377 Registar poslovnih subjekata - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1378 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio -WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1379 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1380 Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1381 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1382 Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1383 Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1384 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda -WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1385 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1393 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2022. PDFPrintSubjekti Važeći
1394 Nerazvrstane ceste Općine Preko - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1395 Prostorni plan uređenja Općine Preko - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1396 Prostorni plan uređenja Grada Knina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1397 Zgrade iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1398 Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1399 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1400 Promet iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1403 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tribunj PDFPrintSubjekti Važeći
1404 Evidencija komunalne infrastrukture - Općina Tribunj PDFPrintSubjekti Važeći
1405 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2022. godina PDFPrintSubjekti Važeći
1406 Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1407 Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za registrirane korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1408 Digitalni ortofoto 2022. - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1409 Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1410 Digitalni ortofoto 2022. - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1411 Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1412 Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za registrirane korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1413 Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1414 Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1415 Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1416 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja PDFPrintSubjekti Važeći
1417 Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS (za registrirane korisnike) PDFPrintSubjekti Važeći
1418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1419 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1420 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1421 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1422 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1423 Sustav katastra infrastrukture- elektroenergetska infrastruktura- INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1424 Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1425 Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1426 Sustav katastra infrastrukture- vodovodna infrastruktura- INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1427 Sustav katastra infrastrukture- odvodna infrastruktura- INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1401 Područni uredi civilne zaštite INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1402 Morska područja Jadranskog mora INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1386 Nerazvrstane ceste Grad Požega INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1387 Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1388 Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1389 Mreža meteoroloških radara INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1390 Karte područja za koja se izdaju upozorenja na opasne vremenske pojave INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1391 Morska područja Jadranskog mora PDFPrintSubjekti Važeći
1392 Područni uredi civilne zaštite PDFPrintSubjekti Važeći
1428 Zgrade iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1429 Zgrade iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1430 Zgrade iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1431 Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1432 Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1433 Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1434 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1435 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1436 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1437 Promet iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1438 Promet iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1439 Promet iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1440 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1441 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) – WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1442 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1443 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) – ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1444 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1445 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) – WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1446 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1447 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) –ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1448 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1449 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) – WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1450 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1451 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) – ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1452 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1453 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1454 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1455 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode (EPG) – ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1456 Registar istražnih prostora geotermalne vode (IPG) INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1457 Registar istražnih prostora geotermalne vode (IPG) – WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1458 Registar istražnih prostora geotermalne vode (IPG) – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1459 Registar istražnih prostora geotermalne vode (IPG) – ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1460 Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice PDFPrintSubjekti Važeći
1461 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Crikvenice PDFPrintSubjekti Važeći
1462 Registar komunalne infrastrukture Grada Crikvenice PDFPrintSubjekti Važeći
1463 Granice državnih i privatnih lovišta PDFPrintSubjekti Važeći
1466 Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
1469 Prostorni plan uređenja Grada Vrgorca PDFPrintSubjekti Važeći
1470 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Vrgorca PDFPrintSubjekti Važeći
1471 Registar komunalne infrastrukture Grada Vrgorca PDFPrintSubjekti Važeći
1472 Prostorni plan uređenja Općine Poličnik PDFPrintSubjekti Važeći
1473 Nerazvrstane ceste Općine Poličnik PDFPrintSubjekti Važeći
1474 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. PDFPrintSubjekti Važeći
1475 Registar geografskih imena - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1476 Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima PDFPrintSubjekti Važeći
1477 Prostorni plan uređenja Općine Viškovo PDFPrintSubjekti Važeći
1478 Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo PDFPrintSubjekti Važeći
1479 Detaljni plan uređenja Općine Viškovo PDFPrintSubjekti Važeći
1480 Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo PDFPrintSubjekti Važeći
1481 Prostorni plan uređenja Grada Sinja PDFPrintSubjekti Važeći
1482 Generalni urbanistički plan Grada Sinja PDFPrintSubjekti Važeći
1483 Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Kukuzovac PDFPrintSubjekti Važeći
1484 Detaljni planovi uređenja - Grad Sinj PDFPrintSubjekti Važeći
1485 Jedinstvena baza nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja PDFPrintSubjekti Važeći
1486 Geološka karta RH M 1:300 000 INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1487 Geološka karta RH M 1:300 000 - ATOM feed INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1488 Geološka karta RH M 1:300 000 - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1489 Geološka karta RH M 1:300 000 - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1490 Mreža javnih cesta Republike Hrvatske – WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1491 Zaštita prirode - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1492 Zaštita prirode - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1493 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1494 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1495 Zaštita okoliša iz tematskog područja vode - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1496 Zaštita okoliša iz tematskog područja vode - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1497 Zaštita okoliša iz tematskog područja otpada - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1498 Zaštita okoliša iz tematskog područja otpada - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1499 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1500 Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1501 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1502 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1503 Zaštita okoliša iz tematskog područja zdravlja i sigurnosti - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1504 Zaštita okoliša iz tematskog područja zdravlja i sigurnosti - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1505 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1506 Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
1507 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1508 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1509 Biogeografske regije PDFPrintSubjekti Važeći
1510 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
1511 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 PDFPrintSubjekti Važeći
1512 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 PDFPrintSubjekti Važeći
1513 Zaštićena područja Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
1514 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća PDFPrintSubjekti Važeći
1515 Registar onečišćavanja okoliša PDFPrintSubjekti Važeći
1516 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari PDFPrintSubjekti Važeći
1517 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima PDFPrintSubjekti Važeći
1518 HR Slojevi PDFPrintSubjekti Važeći
1519 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover PDFPrintSubjekti Važeći
1520 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta PDFPrintSubjekti Važeći
1521 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova PDFPrintSubjekti Važeći
1522 Emisije iz nepokretnih izvora PDFPrintSubjekti Važeći
1523 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
1524 Indeks kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1525 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
1526 Adrese – WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1527 Hidrografija - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1528 Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1529 Morske regije - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1530 Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1531 Prometne mreže - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1532 Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1533 Upravne jedinice – WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1534 Visine - WMS INSPIRE (anonimni korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1535 Zgrade - WMS INSPIRE (anonimnii korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
1536 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1537 Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima PDFPrintSubjekti Važeći
1538 Rasprostranjenost vrsta s Dodataka II, IV i V EU Direktive o staništima PDFPrintSubjekti Važeći
1539 Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1540 Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1541 Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1542 ATOM usluga preuzimanja - INSPIRE harmonizirana PDFPrintSubjekti Važeći
1543 Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1544 Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1545 Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1546 Digitalni katastarski plan-ATOM PDFPrintSubjekti Važeći
1547 Prostorni plan uređenja Općine Gunja PDFPrintSubjekti Važeći
1548 Nerazvrstane ceste Općine Gunja PDFPrintSubjekti Važeći
1549 Statističke jedinice - mreža 1000 m PDFPrintSubjekti Važeći
1550 Statističke jedinice - mreža 1000 m - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1551 Komunalna infrastruktura Grada Trogira PDFPrintSubjekti Važeći
1552 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover PDFPrintSubjekti Važeći
1553 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1554 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
1555 Registar planinarskih putova, obilaznica i markacista PDFPrintSubjekti Važeći
1556 Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
1557 Područja upravljanja - Granice državnih i privatnih lovišta - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1558 Područja upravljanja - Granice državnih i privatnih lovišta - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1559 Područja upravljanja - Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1560 Područja upravljanja - Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1561 Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Gospodarska jedinica šuma - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1562 Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Gospodarska jedinica šuma - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1563 Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1564 Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - WMS - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1565 Ministarstvo Poljoprivrede - usluga preuzimanja - ATOM - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1566 Ministarstvo Poljoprivrede - Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
1567 Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof PDFPrintSubjekti Važeći
1568 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste Grada Novi Marof PDFPrintSubjekti Važeći
1569 Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Grada Novi Marof PDFPrintSubjekti Važeći
1570 Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razini županija iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1571 Raspodjela stanovništva prema dobnim skupinama i spolu na razni gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1572 Kućanstva - ukupno na razini gradova/općina iz Popisa stanovništva 2021. - INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
1573 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina. PDFPrintSubjekti Važeći
1574 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za anonimne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1575 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za registrirane korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1576 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći
1577 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS) PDFPrintSubjekti Važeći
1578 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS) PDFPrintSubjekti Važeći